Gå til sidens indhold

Departementet for Finanser og Skatter

Afdelingen for Landsplanlægning

Afdelingen for Landsplanlægning varetager Selvstyrets opgaver i henhold til Inatsisartutlov om planlægning og arealanvendelse.

Fysisk (lands)planlægning handler om arealanvendelse og om at skabe synlighed om arealdispositioner på landsplan, hvor eksempelvis Selvstyrets sektorplanlægning skal koordineres med den kommunale planlægning. 

Afdelingen for Landsplanlægning bidrager endvidere til den nationale koordinering af arbejdet med overordnet bæredygtig udvikling og den nationale implementering af SDG 2030 agendaen - FN’s verdensmål. 

Derudover er Afdelingen for Landsplanlægning myndighed for hele kortlægnings- og geodataområdet herunder udvikling og drift af den nationale geodataportal NunaGIS.

 • Fysisk planlĂŚgning

  Politisk betjening af Naalakkersuisoq for Finanser og Ligestilling og det samlede Naalakkersuisut omkring planretlige spørgsmål vedrørende den fysiske (lands)planlægning og arealforvaltning af landets arealer. Afdelingen for Landsplanlægning har følgende driftsopgaver under myndighedsområdet:

  • Klagesager, herunder klagestatistik og opfølgning i forhold til kommunerne.
  • Ombudsmandssager
  • Ajourføring af ”Oversigt over Selvstyrets interesser i kommuneplanlægningen”
  • Høringssvar til arealtildelinger i det åbne land
  • Arealtildelinger i Nationalparken
  • Vejledning af kommuner i forhold til planretlige spørgsmål generelt.
  • Gennemgang og afgivelse af høringssvar til alle kommunale planforslag
  • Afgivelse af høringssvar til anden lovgivning m.v.
  • Rådgivning og vejledning af Naalakkersuisut samt Selvstyrets øvrige myndigheder vedrørende plan- og arealretlige spørgsmål.
  • Tilsynsbesøg til de kommunale planmyndigheder
 • Overordnet bĂŚredygtig udvikling og Agenda 2030

  Politisk betjening af Naalakkersuisut for Finanser og Ligestiling omkring overordnet bæredygtig udvikling. Agenda 2030 – FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling – er et vigtigt værktøj i den samlede landsplanlægning til at sikre sammenhæng og en fælles retning nationalt – samt i en løbende monitorering og opfølgning på fremdrift ift. den førte politik på tværs af departementer og ressortområder. 

  Afdeling for Landsplanlægning deltager i nationale, nordiske og internationaler samarbejder og netværk om en række emner, som har relevans for overordnet bæredygtig udvikling, herunder:

  • Nordisk ekspertgruppe for bæredygtig udvikling.
 • KortlĂŚgning og geodata

  Politisk betjening af Naalakkersuisut for Finanser og Ligestiling og det samlede Naalakkersuisut omkring juridiske og strategiske spørgsmål i forhold til myndighedsområdet kortlægning og geodata (stedbestemt information). Kortlægningsopgaven er et delt myndighedsområde mellem Danmark og Grønland. Grønlands Selvstyre har ansvaret for at kortlægge byerne og bygderne, mens den danske stat har ansvaret for at kortlægge det åbne land uden for byerne og bygderne.

  Afdelingen for Landsplanlægning har bl. a. følgende driftsopgaver på kort og geodataområdet:

  • Klagesager – særligt på adresseområdet.
  • Koordinerer EA (Enterprise Agreement) landeaftale om fællesoffentligt indkøb af licenser til geodatasoftware fra Esri
  • Vejledning af kommuner i forhold til arbejdet med geodata og stedbestemt infomation, herunder faglig vejledninger omkring grunddata.
  • Drift af den nationale geodataportal NunaGIS
  • Rådgivning og vejledning af Naalakkersuisut samt Selvstyrets øvrige myndigheder vedrørende kortlægning og geodataspørgsmål.
  • Tilsynsbesøg til de kommunale geodata- og adressemyndigheder

  I takt med en stadig stigende digitalisering af samfundet opstår også nye måder at bruge og dele geografiske informationer – og derfor er der i Grønland, såvel som mange andre lande, et større fokus på at forstå og udvikling brugen af geodata. Geodata er bl.a. kort, adresser, stednavne, fangstområder, beskyttelsesområder, kommuneplaner mv. 

  Geodata samles og vises digitalt i et geografisk informationssystem, også kaldes et GIS. Grønlands nationale geodata portal hedder NunaGIS. 

  Afdelingen for Landsplanlægning prioriterer geodata højt og arbejder løbende med en udvikling af nye løsninger i tråd med den Nationale Strategi for Geodata.

  Afdeling for Landsplanlægning deltager i nationale, nordiske og internationale netværk og samarbejder omkring myndighedsområdet kortlægning og geodata.

Kontakt

Imaneq 4
Postboks 1037
3900   Nuuk
(+299) 34 50 00

Job i Naalakkersuisut?