Gå til sidens indhold
  1. Del link

Første grønlandske medarbejder til Kongeriget Danmarks faste reprÌsentation ved NATO

Sendes af: Departement for Udenrigsanliggender, Erhverv og Handel
Lida Lennert

Naalakkersuisut og Udenrigsministeriet er netop blevet enige om at udsende en højtstående grønlandsk diplomat og medarbejder til Kongeriget Danmarks faste repræsentation ved NATO i Bruxelles. Medarbejderen skal indgå som del af repræsentationen med øvrige udsendte fra Udenrigsministeriet og bidrage med sin ekspertviden omkring Arktiske forhold som led i arbejdet med at fremme Kongerigets sikkerhedspolitiske prioriteter.

Ruslands militære aggression mod Ukraine har øget Grønlands behov for at skærpe sin indsigt i sikkerhedspolitiske forhold, som kan få betydning for os i Arktis. Udsendelsen af en grønlandsk diplomat til NATO-repræsentationen falder således på et tidspunkt i Alliancens historie, hvor der er behov for at bidrage med viden om Arktiske forhold, men også for Naalakkersuisut for at få et grundigere indblik i NATO og Alliancens rolle i regionen.

”Sammen med det øvrige Kongeriget Danmark, er Grønland medlem af NATO, som i disse år retter blikket mere mod Det Høje Nord. Denne udvikling vil i de kommende år få stadig større betydning for Grønland og Naalakkersuisut. Det er derfor vigtigt, at Grønland øger sin indsigt i den sikkerhedspolitiske udvikling i Det Høje Nord og NATO’s fokus på regionen. Det er også vigtigt, at NATO øger sin forståelse af de særlige forhold i vores region og vores samfund, og er bekendt med vores interesser, vore værdier og prioriteter.” – Naalakkersuisoq for Udenrigsanliggender, Erhverv og Handel, Vivian Motzfeldt.

Det bliver chefkonsulent Lida Skifte Lennert, som skal varetage rollen som udsendt sekunderet diplomat for Naalakkersuisut til Kongeriget Danmarks faste repræsentation ved NATO. For Naalakkersuisut har det været vigtigt at sikre, at den grønlandske diplomat har en solid erfaring, da vedkommende bl.a. skal bidrage til at øge forståelsen i NATO for arktiske forhold og styrke Kongerigets samlede interessevaretagelse. Lida bliver Naalakkersuisuts første udsendte medarbejder til Kongeriget Danmarks faste repræsentation ved NATO. Lida har godt 25 års erfaring i centraladministrationen under Naalakkersuisut, hvor hun har været fuldmægtig, specialkonsulent, kontorchef, ambassadesekretær og repræsentationschef. Hun har over 14 års erfaring som repræsentationschef, hvor hun har været med til at skabe indsigt omkring Grønlands internationale relationer og ønsker. Lida har derudover bl.a. været udpeget af Naalakkersuisut til forfatningskommissionen. Endelig har Lida været indstationeret i en kortere periode i Udenrigsministeriets Sikkerhedspolitiske Kontor, som koordinerer Kongerigets samlede interessevaretagelse i NATO.

”Der er tale om en stilling, som er særdeles spændende og udfordrende. At tage del i arbejdet med de sikkerhedspolitiske udfordringer er noget, som jeg glæder mig til at beskæftige mig med. Her vil mine erfaringer fra både hjemme som ude være noget jeg kan gøre god brug af. Mest af alt er den daglige grønlandske stemme i samarbejdet på Kongeriget Danmarks faste repræsentation ved NATO både en fornyelse, men også en styrkelse af Kongerigets varetagelse af de arktiske prioriteter i NATO.” – Chefkonsulent Lida S. Lennert.

Kontakt: Ministersekretær Naasunnguaq Beck Kristensen, E-mail: nabk@nanoq.gl