Gå til sidens indhold
  1. Del link

Midlertidigt eksportstop for hvidhvalsprodukter

Naalakkersuisut finder det dybt beklageligt, at Grønland er forpligtet til at indføre et midlertidigt eksportstop for produkter af hvidhval. Det midlertidige eksportstop betyder, at det for en periode ikke lÌngere er muligt at eksportere produkter af hvidhval, og at turister ikke kan tage produkter af hvidhval ud af landet. Naalakkersuisut undersøger nu mulighederne for at muliggøre eksport af hvidhvalsprodukter fra Vestgrønland.

Sendes af: Departement for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø
Fjeld

Det midlertidige stop for eksport af hvidhvalsprodukter gælder for eksempel for forsendelser af hvidhvalkød til familie og venner i Danmark. Det er stadig muligt at sælge hvidhvalsprodukter i Grønland. Grønlandske borgere kan fortsat medbringe hvidhvalsprodukter til privat konsum under rejser til f.eks. Danmark.

Inatsisartut pålagde Naalakkersuisut at tildele en teknisk kvote på fangst af hvidhvaler i Østgrønland på efterårssamlingen i 2022. Prioriteringen var at sikre rettigheden til kødforsyning til borgerne i Østgrønland, selvom det ville afskære mulighederne for eksport af hvidhvalsprodukter.

Hvidhval er omfattet af ’Konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter’ (CITES). Det betyder, at salg og eksport af produkter af hvidhval er internationalt reguleret. Produkter af hvidhval må kun eksporteres og importeres, hvis det kan dokumenteres, at fangsten stammer fra bæredygtigt udnyttede bestande. Den tekniske kvote til fangst af hvidhvaler i Østgrønland kan nemlig ikke udelukkes at påvirke den samlede bestand af hvidhvaler negativt.

For Naalakkersuisut er det dybt beklageligt, at der indføres et midlertidigt eksportstop for hvidhvalsprodukter fra Grønland. Det er imod Naalakkersuisuts politiske ønsker. For Naalakkersuisut er det en vigtig prioritering, at borgere i landet kan sende hvidhvalkød til familie, venner og hospitalspatienter i Danmark. Derfor er Naalakkersuisut i gang med at undersøge mulighederne for at igen at kunne åbne for eksport af hvidhvalsprodukter fra den bæredygtigt udnyttede bestand i Vestgrønland.

Baggrund 

På efterårssamlingen i 2022 pålagde Inatsisartut Naalakkersuisut at tildele en teknisk kvote på fangst af hvidhvaler i Østgrønland.

Tidligere genetiske undersøgelser af enkelte hvidhvaler fra Østgrønland har vist, at de stammede fra den lille og udrydningstruede bestand fra Svalbard. Det vides endnu ikke, hvilken bestand de nyligt fangede hvidhvaler stammer fra. Den nordatlantiske havpattedyrskommission NAMMCO vurderer, at det ikke er bæredygtigt at fange hvidhvaler fra svalbardbestanden. Det kan derfor ikke udelukkes, at eksport har en negativ påvirkning på denne bestand af hvidhvaler.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at skelne mellem produkter fra hvidhvaler fra Østgrønland og Vestgrønland. Det betyder, at hvidhval i hele Grønland ikke længere kvalificerer sig til en bæredygtighedserklæring, selvom fangsten i Vestgrønland er bæredygtig.

Naalakkersuisut er derfor forpligtet til at indføre et midlertidigt eksportstop for hvidhvalsprodukter, da det i henhold til CITES-konventionen ikke er muligt at udstede eksporttilladelser for arter på liste II, hvis det ikke kan påvises, at eksport ikke påvirker artens trivsel.

CITES-konventionen gør også, at det ikke er muligt for modtagerlande at udstede importtilladelser for hvidhvalsprodukter, når der ikke er en bæredygtighedserklæring.

I den nuværende situation, hvor der ikke kan udstedes en bæredygtighedserklæring for hvidhval, er det således hverken muligt at udstede import eller eksporttilladelser til hvidhvalsprodukter fra Grønland.

Om CITES og bæredygtighed

CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna og Flora) er en international konvention til kontrol af handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter over landegrænser. Grønland har siden 1977 været en del af CITES, som indbefatter 184 lande. Formålet med CITES er, at det kun er muligt at handle med produkter fra bæredygtigt udnyttede arter. Dette reguleres gennem særlige tilladelser for handel eller ved helt at forbyde handel med visse truede dyr og planter.

Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø er den administrative CITES-myndighed. Grønlands Naturinstitut er den videnskabelige CITES-myndighed i Grønland og udarbejder bæredygtighedserklæringer for CITES.

Link til spørgsmål og svar om midlertidigt eksportstop for hvidhvalsprodukter kan læses her.

Kontakt

For yderligere oplysninger kontakt departementschef i Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø Natuk Lund Olsen på tlf.: 34 6476 eller pan@nanoq.gl