Gå til sidens indhold
  1. Del link

De 80 mio. kr. går til børnene – naturligvis

Sendes af: Departement for Børn, Unge og Familier
Mimi Karlsen

Vi ér i gang med at styrke indsatsen for udsatte børn og unge. Det går langsomt, men sikkert den rigtige vej. Det kræver en massiv, vedholdende og flerfoldig indsats, og vi må se i øjnene, at det tager tid og ressourcer at sikre, at omfanget af omsorgssvigt og seksuelle overgreb mindskes væsentligt, udtaler Naalakkersuisoq for Børn, Unge og Familier, Mimi Karlsen

Allerede med National handlingsplan mod forældres omsorgssvigt af børn 2020-2030 blev der fremlagt en mangfoldighed af initiativer til at sætte ind mod omsorgssvigt af børn – initiativer som direkte og indirekte skal komme børnene og børnefamilierne til gode.

Daværende Naalakkersuisut anmodede i sommeren 2019 den danske regering om hjælp til at styrke indsatsen for udsatte børn og unge i Grønland. På den danske finanslov blev afsat godt 5 mio. kr. i 2019, som primært blev anvendt til sagsbehandlingsindsats i Tasiilaq. Endvidere blev afsat 80 mio. kr. til en flerårig indsats 2020-2023, hvor såvel de grønlandske kommuner, de grønlandske NGO’er, m.fl. bød ind med forslag til en plan for en omfattende indsats. Grønlandsk-dansk tværgående arbejde for en styrket indsats for udsatte børn og unge i Grønland blev udarbejdet indeholdende 16 initiativer.

Det blev anbefalet

  • at opprioritere den tidlige indsats,
  • at styrke den kommunale sagsbehandling på børne- og ungeområdet markant
  • at udvide og styrke tilbuddene til udsatte børn og unge
  • at sætte massivt ind for at styrke retssikkerheden for ofre for seksuelle overgreb.

Ud over midlerne fra Danmark blev der også afsat midler fra den grønlandske Landskasse til at sikre gennemførelsen af initiativerne. Bl.a. kan nævnes, at der blev afsat 11 mio. kr. til at digitalisere børnesagsbehandlingen i alle kommuner. På nuværende tidspunkt er vi tæt på, at dette er gennemført.

Alle initiativer kommer børnene til gode – enten direkte eller indirekte:

  • Tidlig indsats og forebyggelse mindsker omfanget af omsorgssvigt.
  • Nedbringelse af børnesagsbunkerne kommer de udsatte børn og unge til gode. De vil hurtigere få hjælp og støtte.
  • Flere tilbud til udsatte børn og unge, bl.a. flere børnerejsehold.
  • Øget retssikkerhed og etablering af behandlingscenter for personer med seksuelt krænkende adfærd over for børn og unge. Herved nedbringes risikoen for overgreb.

Læs mere i folderen om initiativerne her

Hvor hurtigt kan vi se resultater af den massive indsats? – Vi ser resultater allerede nu. Vi er i gang med det lange seje træk for at bekæmpe omsorgssvigt og seksuelle overgreb mod børn.
Den omfattende indsats kræver naturligvis fagligt kompetente ressourcepersoner. I 2020 var vi bekymrede for, om det ville være muligt at skaffe fagpersoner, men det er lykkedes – og det skal vi være glade for. Socialstyrelsen har – ud over egne ansatte – formået at tiltrække medarbejdere i projektstillinger. Det har været en forudsætning for, at det vi arbejder for, høster resultater. Projekter er tidsbegrænsede, så vi skal allerede nu overveje, hvordan vi kan holde fast og fortsætte det lange seje træk, når projekterne slutter.

Der har været og er mange udfordringer, når der på blot få år igangsættes en så massiv og ambitiøs plan. Det kan ikke undgås. Vi skal lære af erfaringerne – og gør det. Kommunerne har følt sig overvældet, når det ene projekt efter det andet har skullet gennemføres. Samarbejdet og koordinationen kunne måske nok have været bedre. Det kan vi alle lære af.

Men vi skal have øje for, hvad der lykkes – hvad der giver fremdrift i styrkelsen af indsatsen for udsatte børn og unge i Grønland. Det skylder vi børnene, de unge og de udsatte familier.
Hvad gør vi fra 2024? Hvordan kommer vi videre i arbejdet med at reducere omsorgssvigt og omfanget af seksuelle overgreb? Hvilke indsatser skal løftes af kommunerne og hvilke skal løftes centralt?

Jeg glæder mig til dialogen med kommunerne om det fortsatte arbejde, udtaler Naalakkersuisoq for Børn, Unge og Familier, Mimi Karlsen.

For nærmere information kontakt ministersekretær Naja Lynge-Petersen på e-mail: nalp@nanoq.gl eller tlf: +299 34 66 41.