Gå til sidens indhold
  1. Del link

Ny forskningsstrategi - vejen til fremdrift

- Grønlands nationale forskningsstrategi 2022-2030

Sendes af: Departement for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke
Peter P. Olsen

Forskningen skal være til gavn for Grønland og have et internationalt udsyn.

Naalakkersuisut kan nu præsentere en ny og ambitiøs forskningsstrategi, som er den første af sin slags i Grønland! Visionen er at sikre gode rammer for forskning i Grønland - så forskning er til gavn for vores eget samfund. Samtidig skal Grønland kunne facilitere forskning i landet, så man fortsat kan bidrage til og imødekomme internationalt forskning af høj standard.

Grønland er en vigtig aktør indenfor arktisk forskning. Vores levevej har altid været på naturens vilkår og på mange måder har vi altid levet bæredygtigt. Heri gemmer sig essentiel viden og erfaringer, som resten af verdenen kunne lære af.

Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke Peter Olsen er glad for Grønlands første forskningsstrategi:
“Jeg er utrolig glad for at vi nu kan offentliggøre vores første nationale forskningsstrategi og jeg håber på at vi ser alle vores mål realiseret i de kommende år. For at målene skal kunne realiseres opfordrer jeg alle lige fra unge til gamle, offentlige til private og alle i forskningsmiljøet til at bidrage med deres viden og erfaringer, så vi kan få udbredt forskning i Grønland på vores egen præmisser”.

I forskningsstrategien er der opstillet fire overordnet mål, som danner rammen for hvad Naalakkersuisut gerne vil opnå:

  1. Forskning skal forankres i Grønland.
  2. Forskning skal understøtte en bæredygtig samfundspolitik.
  3. Forskningsresultater skal være let tilgængeligt for alle.
  4. Forskningsindsatsen skal være på internationalt niveau.

Forankring betyder at forskning skal udspringe fra Grønland og være tættere knyttet til det grønlandske samfund. Det kræver inddragelse af lokalbefolkningen med deres viden og ekspertise og at få opsat nogle etiske retningslinjer for hvordan forskning skal foregå i Grønland.

Naalakkersuisut vil arbejde for at få flere ressourcer til forskning, hvilket f.eks. skal gå til at de grønlandske forskningsinstitutioner har midlerne til at Grønland fortsat kan være en vigtig aktør inden for arktisk forskning på internationalt niveau.

Grønlandske forskningsinstitutioner rapporterer, at for hver krone, de får bevilliget i lokal finansiering, er de i stand til at tiltrække endnu en krone i udlandet. Sådan får det grønlandske samfund dobbelt gavn af hver krone investeret i forskning.

Ny viden er en vigtig nøgle til udvikling der kan hjælpe til at løse samfunds- og miljømæssige udfordringer og samtidig udvikle nye erhverv, som skaber økonomisk vækst her i landet. Forskningen skal hjælpe til med at finde løsninger, som sikrer langsigtet økonomisk udvikling i samspil med samfundet, erhvervslivet, miljøet og kulturen.

Dette skal gøres ved at skabe rammer om bedre samarbejde mellem det private og det offentlige og samtidig gøre forskning mere attraktivt for unge. For at den forskning som foretages i Grønland bliver forståeligt og brugbart for samfundet skal det være tilgængeligt for alle.

Gennem lancering af den nye forskningsstrategi har Naalakkersuisut sat rammerne for realiseringen af målsætninger som indebærer en øget forskningsindsats gennem nationalt og internationalt samarbejde. Gældende er også at forskningen bliver hvermandseje hos os alle. Derfor er det utrolig vigtigt at forskningsprojekter bliver til og udført i tæt samarbejde med lokalbefolkningen, samt at resultaterne skal kunne forstås af alle.

“Jeg er taknemmelig for forskningsmiljøets og andre interessenters indspil under tilblivelsen af denne strategi. Det giver håb om, at strategien kommer os alle til gavn både her i landet, men også for vores internationale samarbejdspartnere” afslutter Peter Olsen.

Her er link til Grønland nationale forskningsstrategi.

For yderligere henvendelser kontakt: ministersekretær Rosa Thorsen, rose@nanoq.gl mobiltlf.nr.: 553303