Fornyelse af samarbejdsaftale mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Naalakkersuisut

Naalakkersuisoq Kirsten Fencker og Borgmester Charlotte Ludvigsen har den 27 december 2021 underskrevet en aftale, der styrker samarbejdet på sundhedsområdet mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Naalakkersuisut.

”Aftalens formål er at sikre personale og god service til borgerne i de steder, hvor der er ressource-mangel. Jeg er glad for at vi kan samarbejde på tværs af sektorerne, til fordel for borgerne i bygder, mindre byer og yderdistrikter. Mit håb er, at Naalakkersuisut kan lave lignende aftaler med øvrige kommuner”
udtaler Naalakkersuisuit for Sundhed Kirsten Fencker.

Aftalen lægger op til, at der skal knyttes tættere bånd mellem Sundhedssektoren og Kommuneqarfik Sermersooq. Indsatsområderne i aftalen bygger videre på de gode erfaringer og resultater, der er skabt med udgangspunkt i den tidligere aftale mellem parterne, som løb i perioden 2017-2021. Som et eksempel kan Paamiut-aftalen fremhæves. Her opførte kommunen et nyt plejehjem i tilknytning til sundhedscenteret med henblik på at skabe et tættere samarbejde mellem kommune og sundhedsvæsen og fordele ressourcer efter behov.
Den nye samarbejdsaftale på sundhedsområdet træder i kraft primo januar 2022 og vil løbende blive opdateret.

”Med sundhedssamarbejdet ønsker vi at fremtidssikre vores service til borgerne ved at tænke nyt og på tværs af sektorer. Det er vi nødt til, da vi står med udsigt til en aldrende befolkning og mangel på arbejdskraft. Vi har allerede taget de første initiativer med samarbejdet i Paamiut og samarbejdet mellem hjemmesygeplejen og hjemmehjælpen. Jeg er derfor glad for at se samarbejdet blive udvidet med vores nye samarbejdsaftale og ser frem til det gode samarbejde med Naalakkersuisut og Sundhedsvæsnet.” siger borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq Charlotte Ludvigsen.

Aftalen skitserer den ønskede udvikling af sundhedssamarbejdet mellem Sundhedssektoren og Kommuneqarfik Sermersooq, hvor vi i højere grad samarbejder på tværs af sektorer og fagligheder, for at understøtte borgerens sundhed og forbedre den service, som det offentlige tilbyder borgeren. Det er vores håb, at samarbejdsaftalen sætter dynamiske rammer og en ambitiøs retning for vores fremtidige samarbejde.

For yderligere information kontakt: Departementet for Sundhed på PN@nanoq.gl