Bekendtgørelse om ophold på elevhjem

Naalakkersuisut har i samarbejde med kommunerne udarbejdet en bekendtgørelse, der fastsætter regler for børn og unges forhold under ophold på de kommunale elevhjem.

 

Gode og trygge rammer med støtte fra omsorgsfulde voksne er altafgørende for børns trivsel, udvikling og lyst og mulighed for at lære. Derfor har bekendtgørelsen især fokus på elevhjemmenes pædagogiske indhold, personalets kompetencer, forberedelse af elevernes ankomst til elevhjemmene samt støtte til eleverne under opholdet og kontakten til forældrene.

 

Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke glæder sig over den nye bekendtgørelse og håber, at det vil betyde bedre omsorg, trivsel og læring for elever, der må forlade deres familie og vante omgivelser for at kunne fuldføre folkeskolen.

 

”Mange børn og unge opholder sig på elevhjem – ofte langt væk fra deres familie og venner. Når man er barn eller ung, har man brug for tydelige og omsorgsfulde voksne, der kan hjælpe og støtte én i dagligdagen. Bekendtgørelsen forpligter kommunerne til at skabe sådanne sunde og trygge rammer og opvækstbetingelser for børn, der er nødt til at opholde sig på elevhjem. ”

 

 

For yderligere information kontakt:

 

Fg, styrelseschef i Uddannelsesstyrelsen

Kaali Olsen

Telefon: +299 346158

Email: kaol@nanoq.gl