Bedre og mere effektiv sagsbehandling i sociale sager

Handicaptalsmanden og Børnetalsmanden påpeger langsom sagsbehandling i kommunerne. Det er en stor udfordring for kommunerne, at der er mange sager og begrænsede personaleressourcer. Derfor er Selvstyret i gang med at støtte kommunerne til bedre sagsbehandling og et nyt digitalt sagsbehandlingssystem.

Kommunerne får i 2022 et nyt fælles ESDH-system til sagsbehandling, som udvikles i et samarbejde mellem Selvstyret og kommunerne. Sagsbehandlerne vil hurtigere få overblik i de enkelte sager, som kan være omfattende og komplekse.

Derudover bliver sagsbehandlerne fagligt løftet gennem kurser. Disse tiltag medvirker til en bedre, nemmere og hurtigere sagsbehandling. Begge tiltag er en del af Grønlandsk-dansk tværgående arbejde for en styrket indsats for udsatte børn og unge i Grønland.

- En god sagsbehandling er afgørende for, at udsatte børn og unge samt personer med handicap får et bedre liv. Vi skal hjælpe dem, der har brug for hjælp nu. Og vi skal hjælpe dem, der får brug for hjælp i fremtiden. Vores løsninger skal virke på lang sigt. Derfor opbygger vi nye digitale systemer og hjælper vores sagsbehandlere med at udvikle deres kompetencer og nedbringe sagsbunkerne. Vi er i gang, udtaler Naalakkersuisoq for Børn, Unge og Familier, Paneeraq Olsen, og fortsætter:

- For at styrke sagsbehandlingen i børnesager har kommunerne fået tilført 5 mio. kr. årligt i årene 2022-2024 gennem bloktilskuddet. Jeg håber, dette vil bidrage til forbedret sagsbehandling i børnesager.

Mere fokus på personer med handicap
For børn og voksne med handicap er sagsbehandlingen særligt udfordrende. Her vil nye digitale muligheder også gavne. Der er udviklet en børnefaglig app til det nye ESDH-system, som netop skal gøre sagsbehandlingen lettere og mere overskuelig. Når denne app bliver implementeret fra starten af 2022, vil erfaringerne kunne bruges til udvikling af digital sagsbehandling på handicapområdet. Der er dog ikke truffet aftale om en handicap-app endnu.

Derudover vil en opdateret vejledning til handicapstøtteloven gøre sagsbehandlernes arbejde nemmere. Vejledningen forventes færdig i starten af 2022. Samtidig bliver det undersøgt, hvordan forholdene for personer med handicap styrkes bedst muligt. Naalakkersuisut arbejder på en redegørelse om efterlevelse af FN’s konvention for personer med handicap, som skal følges op med landsdækkende handlingsplan.

Talsmændenes vigtige arbejde
- Jeg vil gerne sige tak til både børnetalsmanden og handicaptalsmanden for at gøre os opmærksomme på de udfordringer, som børn, unge og personer med handicap har. De kæmper for de udsatte – og det skal vi gøre sammen, afslutter Paneeraq Olsen.

Kontakt
For nærmere information kontakt ministersekretær Inûna Davidsen på e-mail: inda@nanoq.gl eller tlf. +299 25 78 54