Grønlands Selvstyre godkender ansøgninger om pionerende nye tilladelser til at efterforske industrigasser

Naalakkersuisut har godkendt to ansøgninger om en mineralforundersøgelsestilladelsestilladelse og efterforskningstilladelse fra det engelske selskab Skyfire Ltd. Skyfire har ambition om at efterforske tilladelsesområde i Østgrønland for industrigasser, som helium og hydrogen. Ansøgningerne er unikke, da der ikke tidligere er meddelt tilladelse til at efterforske industrigasser i Grønland. Efterforskning af industrigasser er ikke i modstrid med Naalakkersuisuts beslutning om at standse kulbrinteefterforskningen i Grønland. Det skyldes at industrigasser ikke er det samme som kulbrinter. Kulbrinter er dannet af organisk materiale (alger og planterester), der har været begravet i undergrunden og udsat for tryk og temperatur påvirkninger gennem millioner af år. Industrigasser er dannet på baggrund af uorganiske processer i jordskorpen (og er derfor ikke af organisk oprindelse og indeholder derfor heller ikke kulstof). Efterforskning af industrigasser vil blive administreret som efterforskning af mineraler. Til forskel for andre råstoftilladelser vil Råstofstyrelsen have en udvidet beføjelse til at indsætte specielle krav om hvordan efterforskningen af industrigasser vil foregå i praksis.

For yderligere oplysning kontakt Styrelseschef Rannvá Clementsen, Tlf. 34 68 23 eller E-mail: racn@nanoq.gl