Fiskeriaftaler på plads

Der er indgået fiskeriaftaler med Rusland, Norge og Færøerne for 2022. Grønland har bevaret de høje mængder af pelagiske arter i færøsk farvand som man fik forhandlet igennem sidste år, men måtte gå ned på torsk og kuller i Barentshavet pga. nedadgående rådgivning. Norge og Rusland måtte derimod gå ned på rødfisk i Østgrønland også pga. af nedadgående rådgivning.

Protokollerne for 2022 fastlægger samarbejdet samt det grønlandske fiskeri i norsk, russisk og færøsk farvand, og det norske, russiske og færøske fiskeri i grønlandsk farvand. Protokollerne forefindes på hjemmesiden: Fiskeriprotokoller - Naalakkersuisut

 

Departementet for Fiskeri og Fangst samt repræsentanter fra erhvervslivet vurderer, at aftalerne er af stor værdi for landene, da de er med til at sikre helårsbeskæftigelse for både de udenlandske og grønlandske fiskeflåder.

 

Grønland og Rusland indgik en fiskeriaftale i 1991 og årets forhandlinger var derfor de 30. forhandlinger mellem parterne. Grønland har fiskeriaftaler med Rusland, Norge og Færøerne som danner grundlag for det bilaterale samarbejde på fiskeriområdet samt de årlige kvotebytteaftaler.

 

De årlige forhandlinger blev gennemført på den Grønlandske Repræsentation i København på embedsmandsplan, i dagene mellem den 22. november til den 1. december 2021.

Nedenfor følger tabeller for kvotebytning for 2022, samt mængder fra tidligere år i tons:

 

Tabel 1: Kvotebytte Grønland – Rusland 2010 - 2021

 

Land

Art

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Grønland i Rusland

Torsk

5.300

5.900

5.325

5.100

5.100

5.050

4.450

4.166

4.166

4.241

3.691

 

Kuller

1.500

530

500

500

500

500

550

603

430

329

250

 

Rejer

0

0

0

500

500

500

500

500

500

500

0

Rusland i Østgrønland

Rødfisk bund

0

0

0

0

500

500

450

300

300

300

100

 

Pelagisk rødfisk

1.200

1.100

700

700

0

0

0

0

0

0

0

 

Hellefisk

1.375

1.375

600

600

600

600

400

400

325

550

600

Rusland i Vestgrønland

Hellefisk SV

1.225

1.225

1.225

1.225

1.225

1.225

1.125

1.125

1.125

900

705

 

Hellefisk NV

550

550

550

550

550

550

550

550

550

550

445

 

Tabel 2: Kvotebytte Grønland – Norge 2010 - 2021

 

Land

Art

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Grønland i Norge

Torsk i Barentshavet

3.200

 

3.500

 

3.500

3.500

3.500

3.700

4.000

4.000

4.000

4.000

4.000

 

Kuller i Barentshavet

1.050

1.050

900

900

900

900

900

900

900

900

750

 

Sej i Barentshavet

1.000

1.000

700

700

700

500

500

500

450

450

650

 

Bifangst Nord for 62oN

260

260

260

260

260

300

300

300

250

250

425

Norge i Grønland

Hellefisk Vest

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

 

Hellefisk Øst

275

275

275

500

400

400

400

400

275

275

375

 

Pelagisk rødfisk Øst

1.500

1.800

750

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Helleflynder Øst

160

160

160

160

100

10

10

10

30

30

30

 

Torsk Vest/Øst1

750

750

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.350

1.350

1.350

 

Bundlevende rødfisk

400

400

600

800

800

800

1.000

1.000

1.000

1.000

500

 

Brosme øst

-

-

-

-

200

340

340

340

340

340

540

 

Skolæst

-

-

-

-

-

-

100

100

100

100

150

 

Bifangst

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

325

[1] Forsøgskvote med visse betingelser

 

 

 

 

Tabel 3: Kvotebytte Grønland – Færøerne 2010 - 2021

Land

Art

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Færøerne i Grønland

Hellefisk NV

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

 

Torsk, Øst2

255

255

355

355

825

1.225

1.425

1.325

1.500

2.500

2.500

 

Hellefisk, Øst3

275

275

275

275

275

325

325

325

225

225

225

 

Rejer, forsøg Øst

100

100

100

udgået

udgået

udgået

udgået

udgået

Udgået

Udgået

Udgået

 

 

Brosme, øst4

0

0

0

0

475

475

475

475

475

475

475

 

Bundfisk, forsøg

60 fiskedage

60 fiskedage

60 fiskedage

udgået

udgået

udgået

udgået

udgået

Udgået

Adgang

Adgang

Grønland i Færøerne

Atlanto-skandisk sild

2.350

2.050

2.100

2.100

2.500

2.500

2.500

3.200

3.200

6.500

6.500

 

Blåhvilling

0

0

0

0

8.000

13.000

16.000

13.500

13.500

14.700

14.700

 

Zoneadgang i fiskeri efter blåhvilling5

2.000

2.000

5.000

5.500

-

 

-

 

-

-

-

-

-

2 Ifølge aftalen har Grønland givet tilladelse til 3 færøske trawl- og/eller linefartøjer ad gangen til fiskeri efter hellefisk i Østgrønland.

3 Se note 2.

4 Grønland giver iht. aftalen 6 færøske linefartøjer ad gangen adgang til fiskeri efter brosme i Østgrønland.

5 Hele Grønlands kvote i NEAFC af blåhvilling kan fiskes i færøsk zone.

 

 

 

Hvis man ønsker yderligere oplysninger, som ikke nævnes her, kan man rette henvendelse til Departementet for Fiskeri og Fangst, apn@nanoq.gl.