Ny lufthavn i Qaqortoq og et nyt kapitel for Kujalleq

Om ny lufthavn i Qaqortoq
Naalakkersuisut er glade for at det er lykkedes at finde de udestående midler, så der nu kan tages helt konkrete skridt i forhold til at anlægge lufthavnen i Qaqortoq. Naalakkersuisut skal hermed takke parterne bag Finanslovsaftalen, som har bidraget til at sikre dette flotte resultat.

Afklaringen markerer et endeligt punktum i sagen, og har dermed gjort op med den tvivl der alt for længe har præget projektet, og skabt utryghed for befolkningen i Sydgrønland. Finanser, Råstoffer, Justitsvæsen og Ligestilling Naaja H. Nathanielsen udtaler:
”Naalakkersuisut har sikret en bred aftale mellem koalitionen og oppositionen. Aftaler af den karakter med bred opbakning, er med til at fremtidssikre vores beslutninger, så befolkningen i Sydgrønland nu endelig kan se fremad”.
Narsarsuaq
Samtidigt rejser afklaringen nu en række spørgsmål omkring datoen for nedskalering af Narsarsuaq samt den øvrige infrastruktur i regionen. Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur Mariane Paviasen udtaler:
”Vi har nået en milepæl for den trafikale udvikling af Sydgrønland. Samtidigt skal vi nu vende blikket mod Narsarsuaq. Jeg har derfor sammen med Borgmester Stine Egede taget initiativ til at genstarte arbejdsgruppen om Narsarsuaqs fremtid. Vi skal i fællesskab tage hånd om alle vores borgere, og vi har begge tillid til den fremadrettede dialog, som udspringer af Kommune Kujalleqs samlede indstilling til Naalakkersuisut om lufthavnen i Qaqortoq.”
Om den fremtidige trafik i Sydgrønland
Prognosen siger, at vi kan forvente at lufthavnen i Qaqortoq står færdig i 2025, men dette afhænger af den konkrete forhandling mellem Kalaallit Airports Domestic A/S og de bydende entreprenører.

Den nugældende servicekontrakt med Air Greenland, om helikopterbeflyvningen i Sydgrønland varer til og med 2024. Den kan dog forlænges på gældende vilkår, indtil lufthavnen ibrugtages. Naalakkersuisut vil arbejde for at håndtere den kommende forhandling med rettidig omhu, og sikre en servicekontrakt som bliver tilpasset den nye trafikale virkelighed efter ibrugtagningen af lufthavnen i Qaqortoq.

Fremadrettet fokus på ny infrastruktur
Der vil i 2022 blive påbegyndt politiske drøftelser om udvikling af infrastruktur uden for Ilulissat, Nuuk og Qaqortoq med fokus på at sikre sammenhængskraft og tilgængelighed. Disse forhandlinger og det efterfølgende arbejde forventes at stå på frem til udgangen af 2023.

Naalakkersuisoq for Boliger og Infrastruktur Mariane Paviasen udtaler:
”Arbejdet med lufthavnene i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq har stået på siden Inatsisartuts principbeslutning om lufthavne på efterårssamlingen i 2015, og har taget meget opmærksomhed. Det er derfor glædeligt på mange planer, at den fulde lufthavnspakke nu igangsættes, så der kan frigives energi og ressourcer til andre vigtige infrastrukturprojekter. Der er vigtigst af alt, skabt klarhed i Sydgrønland om et emne der har været drøftet i adskillige årtier.
Nu kan vi fortsætte planlægningen af fremtiden.”

For yderligere information kontakt Departementet for Boliger og på box909@nanoq.gl