Vold mod kvinder skal stoppes

Inatsisartut har netop truffet to afgørende beslutninger, der baner vejen for et samfund med mindre vold.

Der er desværre fortsat for meget vold i vores samfund. I dag er det FN’s internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder. I den anledning ønsker vi at sætte fokus på, at vold mod kvinder og alle andre borgere skal stoppes.

 

Det er blevet besluttet, at Naalakkersuisut skal udarbejde en fem-årig handlingsplan, der har til formål at nedbringe vold i nære relationer markant, samt forebygge vold fremover. Vi kender ikke omfanget af vold i hjemmet og i nære relationer. Mange kvinder er ofre for vold i hjemmet, men der er mørketal. Vi kan kun gisne om, hvor stor eller lille en andel af volden, der anmeldes.

Alle har behov for et frirum og en tryg base. Hjemmet skal være trygt og uden vold.

Handlingsplanen har et stort fokus på vold i hjemmet og skal udarbejdes i et tæt samarbejde med alle dem, der ved noget om området, og tæt på borgerne.

 

Ingen kvinder fortjener at leve med frygten for at blive udsat for vold. Vold mod kvinder hører ingen steder hjemme, og vi skal gøre alt, hvad vi kan, så vi i fællesskab kan bryde tavsheden og stoppe volden.” Udtaler Naalakkersuisoq for Børn, Unge, og Familier, Paneeraq Olsen.

 

Inatsisartut har endvidere vedtaget, at Grønland skal tiltræde Istanbulkonventionen. Det vil ske under Forårssamlingen 2022. Istanbulkonventionen omhandler bekæmpelse af vold mod kvinder og forpligter til retsforfølgelse ved vold mod kvinder. Konventionen handler om, at de lande, som tilslutter sig konventionen, har koordinerede politikker i bekæmpelsen af vold mod kvinder.

Samtidig pålægger konventionen deltagerlandene at anerkende alle former for kønsbetinget vold som kriminelt, det vil sige også psykisk, økonomisk og seksuel vold og chikane.

  

“Opgøret med vold mod kvinder er afgørende for at opnå reel ligestilling. Det er derfor meget glædeligt, at et samlet Inatsisatut bakker op om at lade Grønland tiltræde Istanbulkonventionen. Inatsisatut og Naalakkersuisut står dermed sammen om at bekæmpe vold mod kvinder og forpligter os til at sikre, at der sker retsforfølgelse ved vold mod kvinder. Kampen mod vold skal fortsætte så længe, problemet eksisterer.” Udtaler Naalakkersuisoq for Finanser, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling Naaja H. Nathanielsen.

 

Vores samfund er stærkest, når vi står sammen. Vi skal alle arbejde sammen og i det omfang vi kan, hver især bidrage til at bekæmpe vold mod kvinder. At der findes en international mærkedag for afskaffelse af vold mod kvinder understreger, at problemet ikke blot eksisterer i Grønland, men over hele verden. Med en ny handlingsplan og tiltrædelse af Istanbulkonventionen får vi flere redskaber til at stoppe volden - både for kvinder og alle andre borgere.

 

 

Kontakt

For nærmere information kontakt ministersekretær Inûna Davidsen på e-mail: inda@nanoq.gl eller tlf. + 299 25 78 54