Hvem skal sidde i Børnerådet?

I starten af 2022 skal der nedsættes et nyt Børneråd. Offentlige myndigheder, organisationer og foreninger kan indstille kandidater til Børnerådet

Det er nu muligt for indstillingsberettigede myndigheder, institutioner og organisationer eller foreninger at indstille kandidater til Børnerådet for perioden 2022-2026 (for offentlige myndigheder 2022-2024).

 

Børnerådet består af seks udpegede faglige medlemmer samt Børnetalsmanden, som er formand for Børnerådet. Både Børnerådet og Børnetalsmanden er udpeget af Naalakkersuisut.

 

Listen over indstillingsberettigede offentlige myndigheder og organisationer, foreninger mv. er sammensat med henblik på, at hele Grønland har mulighed for at blive repræsenteret i Børnerådet.

 

Børnerådet består af fagfolk, som har til opgave at bistå Børnetalsmanden i at udvikle strategier på børneområdet, bistå Børnetalsmanden med råd og vejledning i alle spørgsmål, som vedrører børn, og generelt bidrage med indsigt i deres kompetenceom-råder. Børnerådet sammensættes, så det repræsenterer en bred faglig indsigt i børns opvækst og udvikling, børns skoleliv, børns kultur- og fritidsliv, børns sundhed, børns retsstilling og børn med særlige behov.

 

Børnerådet sekretariat-betjenes af børnerettighedsinstitutionen MIO.

 

Listen over indstillingsberettigede kan ses her. Det er kun indstillingsberettigede myndigheder, institutioner og organisationer eller foreninger, der kan indstille kandidater til Børnerådet for perioden 2022 – 2024.

 

Kontakt

For nærmere information kontakt ministersekretær Inûna Davidsen på e-mail: inda@nanoq.gl eller tlf. + 299 25 78 54