FN’s Børnekonvention fylder 32 år

Børns rettigheder har været på den politiske dagsorden, siden Grønland i 1993 tiltrådte FN’s Konvention om Barnets Rettigheder (herefter Børnekonvention). I dag den 20. november er det FN’s Børnekonventions fødselsdag og samtidig den Internationale Børnedag.

Børnekonventionen er ikke skrevet til børn men for børn. Paneeraq Olsen, der er Naalakkersuisoq for Børn, Unge og Familier, mener, at det er meget vigtigt, at vi er os dette ansvar bevidst:

”Børnekonventionen er skrevet til os voksne, så vi kan gøre, hvad der står i vores magt, for at beskytte børn og leve op til det ansvar, som børnekonventionen forpligter os til. Som forældre har vi et særligt ansvar for at sikre, at vores børns rettigheder overholdes.

Børnekonventionen består af 54 artikler, der tilsammen skal sikre, at alle børn uanset baggrund har de samme rettigheder. Det handler både om børns ret til overlevelse og udvikling, børns ret til beskyttelse og børns ret til medbestemmelse.

Særligt tre af konventionens artikler henvender sig til de voksne, der står et barn nærmest, og understreger vigtigheden af forældreansvar, samvær mellem børn og forældre samt børneopdragelse. Naalakkersuisut har netop vedtaget, at der skal udarbejdes en handlingsplan for det forebyggende arbejde i familier med det formål at nedbringe antallet af anbringelser af børn og unge uden for hjemmet. Denne handlingsplan vil hjælpe med at sikre, at Grønland så vidt muligt lever op til artiklerne i Børnekonventionen, ikke mindst i forhold til forældreansvaret.

”Familien er nøglen til et sundt samfund, hvor børn skal kunne vokse op med de bedste forudsætninger for et godt liv. Børnekonventionen understreger forældrenes ansvar, men påpeger også, at vi som Naalakkersuisut har det overordnede ansvar for at hjælpe forældrene til at få de rigtige redskaber til at kunne løfte deres ansvar. I dag på den Internationale Børnedag, skal vi huske, at det vi gør, skal gøre en forskel nu og her, men også i det lange løb. Børnene er vores lands fremtid, og vi skylder dem de bedste forudsætninger for en fremtid i sundhed og trivsel,” udtaler Naalakkersuisoq for Børn, Unge og Familier, Paneeraq Olsen.

For nærmere information kontakt ministersekretær Inûna Davidsen på e-mail: inda@nanoq.gl eller tlf. + 299 25 78 54

Se Paneeraq´s tale på video her: