Familielignende rammer er bedst for anbragte børn, der er mindre belastede

En ny undersøgelse af familieplejeområdet slår fast, at børn så vidt muligt skal blive i deres egen familie. Men hvis anbringelse er nødvendig, så er det bedre for et barn, der er mindre belastet, at komme til en plejefamilie. Børn skal have den bedst mulige fremtid og hjælp, når det er nødvendigt. Derfor skal plejefamilierne styrkes.

Undersøgelsen ”Kortlægning af plejefamilieområdet i Grønland” er bestilt af Departement for Børn, Unge og Familie. Formålet er at give politikerne et godt vidensgrundlag for at tage beslutninger, der sikrer de børn, der lever i plejefamilier, har de bedst mulige opvækstbetingelser.
VIVE (Det nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) har udarbejdet rapporten, som bygger på samtaler med plejeforældre, tidligere plejebørn og professionelle fra kommunerne og selvstyret. Rapporten indeholder en række anbefalinger til politikerne.

Tryg plejefamilie i lokalsamfundet
Paneeraq Olsen, Naalakkersuisut for Børn, Unge og Familie, er tilfreds med undersøgelsen og anbefalingerne:

- Jeg er enig i, at børn helst skal blive hos deres egne forældre. Vi har efter min mening for mange børn, der er anbragt uden for deres eget hjem. En anbringelse er følelsesmæssigt virkelig belastende både for børn og forældre. Derfor skal vi i tide sætte ind med forældrekurser og tilbud om familiebehandling.

- men hvis det ikke lykkes at undgå anbringelse, så er en god og tryg plejefamilie i lokalsamfundet den bedste løsning for barnet, mener Paneeraq Olsen – i god overensstemmelse med rapportens konklusion.

Når anbringelse er nødvendig, er plejefamilier ifølge rapporten bedst til børn, der er mindre belastede og for de mindste børn. Plejefamilier har mulighed for at skabe tryghed omkring barnet og tæt tilknytning til plejeforældrene. Det har børn, der netop ikke har oplevet de store traumer, brug for.

På en døgninstitution har de til gengæld ekspertisen til at håndtere børn, der meget belastede. F.eks. børn, der har været udsat for seksuelle overgreb eller vold i hjemmet, har børnene bedre af at få hjælp af personalet på døgninstitutionerne.

I dag bor en del små børn på døgninstitution, og nogle af disse børn ville – ifølge rapporten - have bedre af at være i en plejefamilie med rammer, der minder om en normal familie. Dette forudsætter, at man kan finde plejefamilier, der er i stand til at forstå og imødekomme disse børns særlige behov.

Kvalificerede plejefamilier
Generelt er plejefamilierne i Grønland godt rustede til at varetage opgaven. De har mange har års erfaring, været på introkurser og modtaget efteruddannelse. Men både plejefamilier og lokale familieplejekonsulenter ser gerne efteruddannelsen og supervisionen styrket, så plejefamilierne bliver endnu bedre til at hjælpe det enkelte barn, som kan have meget forskellige udfordringer.

Skal med på ferie og familiebesøg
Ifølge undersøgelsen er det afgørende, at børnene bliver en integreret del af plejefamilien – på lige fod med resten af familien. Børnene skal med på ferie, familiebesøg og lignende for ikke at føle sig udenfor. Ifølge anbefalingerne skal der være råd til det og de ekstra udgifter bør dækkes af kommunerne.

En stor del af plejeforældrene er utilfredse med aflønningen, som de ikke mener, står mål med opgavens omfang. De giver også udtryk for, at det er svært at få kommunerne til at dække alle udgifter til kost, tøj og udstyr til barnet. Både plejefamilier og kommunale medarbejdere nævner aflønningen som en medvirkende årsag til, at det er vanskeligt at rekruttere nok plejefamilier.

Flere ressourcer til plejefamilier
Paneeraq Olsen ser meget gerne, at familiepleje-området bliver styrket. Der er godkendt en tillægsbevilling dette år og på forslag til finanslov 2022 er der afsat penge, at familierne får bedre muligheder for at løse opgaven.
Link til undersøgelsen.

Faktabox:
Mere end 700 børn og unge i alderen 0 til 23 år bor ikke hos deres forældre. Godt halvdelen af de anbragte børn i Grønland bor i en plejefamilie og knap halvdelen bor på en af landets 22 døgninstitutioner for børn og unge.
41 % af børn, der er anbragt i plejefamilie, er anbragt hos familie eller andre, der kendte barnet i forvejen. 59 % er anbragt i en plejefamilie, som de ikke kendte i forvejen.

For nærmere information kontakt ministersekretær Inûna Davidsen på e-mail: inda@nanoq.gl eller tlf. + 299 25 78 54