Forhandling om fiskerimuligheder for EU i 2022 afsluttet

Departement for Fiskeri og Fangst har med indgåelse af aftale om fiskeri mellem Grønland og EU for 2022 afsluttet den årlige forhandling med EU.

Forhandlingerne om fiskerirelationer for 2022 mellem Grønland og EU er de første forhandlinger udført under den nye Fiskeriprotokol 2021-2024 samt Fiskeripartnerskabsaftale om Bæredygtigt fiskeri, da kvoterne for 2021 blev fastsat via brevudveksling efter Fiskeriprotokollen var blevet godkendt af Grønland og EU.

 

Forhandlingerne blev gennemført på embedsmandsplan i Bruxelles i dagene 17.- 18. november 2021. Den grønlandske delegation bestod ud over embedsmænd fra departementet også af repræsentanter fra GFLK, Grønlands Naturinstitut, Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender, Repræsentationen i Bruxelles og det grønlandske fiskerierhverv.

 

Aftalen vil danne grundlag for EU´s fiskeri i grønlandsk farvand i 2022.

Fiskerimulighederne blev fastsat med udgangspunkt i de vejledende fiskerimuligheder i Fiskeriprotokollen (se nedenstående tabel). EU's fiskerimuligheder på rødfisk blev reduceret med 310 tons, da den videnskabelige rådgivning for rødfisk i Østgrønland er nedadgående. Derudover blev kvoten for skolæst i Vestgrønland og Østgrønland reduceret med samlet 20 tons.

Grønlands andel af loddekvoten for fiskerisæsonen 2021/2022 er på 135.630 tons, hvoraf Grønland jf. Fiskeriprotokollen skal tilbyde EU op til 7,7% af kvoten.

EU har taget imod den fulde mængde på 69.623 tons, hvilket er 56.623 tons mere end den vejledende kvote.

 

Den endelige kvote vil dog først blive bekræftet efter den endelige rådgivning for fiskerisæsonen 2021/2022 bliver udgivet i januar/februar 2022. Dermed vil aftalen med EU, på trods af reduktion i nogle kvoter, forventeligt indbringe ca. 26 million kroner mere til Landskassen end estimeret. Derudover kommer rederbetalingen fra EU.

 

 

Fiskebestande

Vejledende mængder jf. Fiskeriprotokollen

EU fiskerimuligheder 2022

Forskel 2022

Torsk i ICES V, XII, XIV og NAFO 1F

1.950

1.950

-

Pelagisk rødfisk i V, XII, XIV og NAFO 1F

0

0

-

Demersal rødfisk i ICES XIV & V og NAFO 1F

1.840

1.530

- 310

Hellefisk i NAFO 1 – syd for 68O N

2.250

2.250

-

Hellefisk i ICES V, XII og XIV

4.950

4.950

-

Rejer i NAFO 1

2.600

2.600

-

Rejer i ICES XIV & V

4.850

4.850

-

Lodde i ICES XIV & V

13.000

69.623**

56.623***

Skolæst i ICES XIV & V

100

90

- 10

Skolæst i NAFO 1

100

90

- 10

Bifangst

600

600

-

*NAFO er Vestgrønland, ICES er Østgrønland.
** Loddesæson 2021/2022 (15. oktober – 15. april), baseret på den senest rådgivning fra oktober 2021.
*** Forskellen kan ændre sig, hvis kvoten ændre sig når den endelige rådgivning bliver udgivet i januar/februar 2022

Aftalen har stor værdi for begge parter, og den opnåede aftale med EU skal senere forelægges for Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst til endelig godkendelse.

For yderligere oplysninger kontakt Afdelingschef Katrine Kærgaard, e-mail: katk@nanoq.gl