EU og Grønland styrker deres partnerskab

Fra den 5. til den 13. november 2021 besøgte embedsmænd fra Europa-Kommissionen Nuuk på udveksling af højt teknisk niveau med den Grønlandske regering og andre interessenter til en ny fase om forstærket samarbejde.
Besøget kommer, efter at EU har besluttet et omfattende partnerskab med oversøiske lande og territorier, som omfatter et finansielt bidrag til Grønland på € 225 mio. for perioden 2021-2027. Besøget følger også den nyligt vedtagne Europæiske strategi for den arktiske region. På grund af covid-restriktioner var det det første besøg i Nuuk siden sommeren 2019. Anledningen gav embedsmændene fra Europa-Kommissionen tid til at mødes med deres grønlandske partnere personligt fremfor for via videokonference. Formålet var at definere den nye fase af partnerskabet. EU vil fortsætte sin mangeårige og betydelige støtte til uddannelsessektoren. Ud over denne vigtige målsætning vil partnerne også gå sammen om at fremme grøn vækst i Grønland – en ny fælles politisk prioritet.

Drøftelserne med de grønlandske myndigheder drejede sig især om emner som uddannelse, vedvarende energi, biodiversitet, forskning og mineralressourcer.

Europa-Kommissionens team havde udvekslende møde med Grønlands Erhverv og Nukissiorfiit om Grønlands fremtidige økonomi. Embedsmændene besøgte også en maritim skole, en folkeskole og gymnasium for at opleve på egen hånd, hvordan partnerskabet om uddannelse bliver udført i praksis.

Derudover var besøget også en lejlighed til at drøfte Europa-Kommissionens muligheder for at åbne et kontor i Nuuk i den nærmeste fremtid.

Under besøget sagde Formand for Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Internationale Partnerskaber, Sylvie Millot: "Vi er begejstrede for muligheden for at udvide vores allerede omfattende partnerskab med Grønland i de kommende år. Det er vores hensigt at styrke vores bidrag til Grønlands uddannelsessystem og at støtte Grønland i at udnytte sit potentiale for bæredygtig vækst. Vores ledende vision er en grønnere, mere inkluderende og mere bæredygtig fremtid. Ungdommen vil være omdrejningspunktet for fremskridt. "

Departementschef i Departementet for Udenrigsanliggender Minninguaq Kleist udtaler: "Vi deler et gensidigt fordelagtigt partnerskab med EU. EU har været en mangeårig og betroet partner for Grønland med fælles værdier og interesser. Med et stadigt stigende samarbejde og fælles prioriteter - uddannelse og grøn vækst - kan Grønland og EU opnå store ting."

BAGGRUND
EU og Grønland er mange årige og betroede partnere. De samarbejder for at opnå gensidig nytte til at adressere globale udfordringer, herunder klimaændringer, pandemi og modstandsdygtighed, at fremme samfundet, deri blandt velstand og trivsel.

Grønland er det største af de tretten oversøiske lande og territorier i EU, som ligger i Atlanterhavet, Antarktis, Arktis, Caribien, Det Indiske Ocean og Stillehavet og er forfatningsmæssigt forbundet med tre EU-medlemsstater. I den nye samarbejdsfase 2021-2027 har EU, reserveret ved Overseas Association Decision af 5. oktober 2021 op til 225 mio. EUR dedikeret til samarbejde med Grønland. Traditionelt har samarbejdet et stærkt fokus på uddannelse. Både Grønland og EU er ivrige efter at udvide dette partnerskab for at fremme grøn vækst. Det sker på et tidspunkt, hvor Grønland også kommer med en betydelig meddelelse til Europa-Kommissionen den 13. oktober 2021 om et stærkere EU-engagement for et fredeligt, bæredygtigt og velstående Arktis med udsigt til at oprette Europa-Kommissions kontor Grønland i den nærmeste fremtid. Desuden bliver 2022 europæiske ungdomsår. EU ser frem til at fortsætte sit engagement med de grønlandske unge gennem udveksling af studerende med Erasmus programmet, men også gennem et kommende ungdomsnetværk mellem EU og OLT. Det mangeårige grønlandske EU-partnerskab suppleres yderligere med en bæredygtig fiskeriaftale fra 2020.

For yderligere oplysning kontakt departementschef Mininnguaq Kleist mikl@nanoq.gl i Departementet for Udenrigsanliggender.