Fiskefartøjsejere kan søge om forskud på næste års kvote

Fiskefartøjsejere, som ejer omsættelige kvoter på hellefisk i forvaltningsområde Uummannaq, der har fisket deres kvoter op for i år, kan søge om at få forskud på næste års kvote per 15. november 2021.

 

Fiskere, som få tilladelse til at kunne fiske i forvaltningsområdet Uummannaq efter ansøgning, behøver ikke at tage til andre forvaltningsområder for at fiske efter hellefisk.

 

Fiskere, som vil søge om forskud på næste års kvote, kan sende en ansøgning til: e-mail: aalisa@nanoq.gl

 

 For nærmere information kontakt Departementet for Fiskeri og Fangst, e-mail: apn@nanoq.gl

 

Den ovennævnte pressemeddelelse er præcisering, hvor nedenstående er fra den 12. november 2021.

 

Fartøjer i forvaltningsområde 47 kan fiske i hele området og tage forskud på næste års kvote

Fartøjerne, som er over 6 meter, der ejer individuelle omsættelige kvoter (IOK) på hellefisk i forvaltningsområde 47; Uummannaq, Upernavik og Diskobugten kan fiske deres kvoter i hele forvaltningsområde 47.

Dette betyder at har én fartøjsejer fortsat kvote tilbage, men fiskeriet for fartøjer er opfisket i ét forvaltningsområde, så kan fartøjet fiske resten af deres kvote i de to andre forvaltningsområder inden for område 47.

 

I henhold til §7 i Bekendtgørelsen om licens og kvoter kan de fartøjsejere, som har opfisket deres kvote også tage forskud på næste års kvote pr. 15. november i det pågældende år.

 

Den mængde, som fiskes ud over årskvotemængden fratrækkes årskvote for det efterfølgende år. Hvis der ønskes forskud på kvoten fremsendes en ansøgning til Departementet for Fiskeri og Fangst, aalisa@nanoq.gl.  Forskudskvoten kan fiskes i forvaltningsområde Uummannaq.