Rapport: Status på boligmassen på ældreområdet

I de kommende år vil der komme væsentlig flere ældre i vores samfund. Rapporten vurderer konsekvenserne for boligmassen ældreområdet ved ændringerne i befolkningssammensætningen, og er en vigtig byggesten til arbejdet med Naalakkersuisuts kommende ældrestrategi.

Med afsæt i tre scenarier for fremtidig udvikling af behovet for ældreboliger og ældreinstitutionspladser giver rapporten bud på investeringsbehovet med et 10 årigt sigte. Investeringsbehovet varierer afhængigt af scenariet fra knap 200 mio. kr. til 1,9 mia. kr. Hvor det mest realistiske scenarie af de tre forventer et behov for 750 pladser som forventes at koste ca. 1,1 mia. kr.

”Jeg er rigtig glad for at vi endelig kan præsentere rapporten. Rapporten giver os et værdifuldt og detaljeret indblik i de boligmæssige udfordringer vi står over for på ældreområdet. Vi kan se frem til en stor samfundsmæssig ændring, som følge af den demografiske udvikling. Mange vil forlade arbejdsmarkedet de kommende år, og på et tidspunkt skal disse mennesker også have hjælp og støtte til at klare hverdagen. Rapporten giver os et godt indblik i de udfordringer der vil komme” udtaler Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked, Mimi Karlsen.

Rapporten undersøger vedligeholdelsesbehovet for alderdomshjem, ældrekollektiver og ældreboliger. Derudover undersøger rapporten boligernes egnethed til ældre borgere, herunder hvorledes boligerne er velegnede til ældreboliger. Rapporten undersøger ligeledes de regionale forskelle i boligmassen, hvor det fremgår at der er store regionale forskelle, hvad angår fremtidigt behov, efterslæb og egnethed.

Rapporten er et led i Naalakkersuisuts arbejde for en mere åben og faktabaseret debat. Om det udtaler Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked, Mimi Karlsen: ”Vi bør altid være faktabaserede omkring de samfundsmæssige udfordringer vi står over for. Det giver os det bedste grundlag for at udvikle realistiske løsninger og strategier sammen med resten af Inatsisartut og kommunerne. Rapporten påpeger, at der må forventes et behov på mindst 750 yderligere pladser til ældre borgere. Det forventes at koste os 1,1 mia. kr.. Det er rigtig mange penge, og det viser også, hvor stor en rolle ældreområdet vil spille i fremtiden for vores samfund og økonomi.”

Rapporten kan læses her . Bilagene til rapporten kan hente her.

For nærmere information kontakt ministersekretær Naja Lynge Petersen på e-mail: nlyp@nanoq.gl eller tlf. + 299 34 56 11