Sygeplejestationen i Saqqaq

Svar til KNR´s artikel bragt den 22. oktober 2021 og af Familie- og Sundhedsudvalgets pressemeddelelse om lukning af Sygeplejestationen i Saqqaq udsendt den 29. oktober 2021

Den 22.oktober 2021 bragte KNR en artikel med overskriften ”Saqqaq mangler en sundhedsarbejder og må lukke sygeplejestation” og den 29. oktober 2021 udsendte Familie- og Sundhedsudvalget en pressemeddelelse, som reaktion på KNR´s artikel. Naalakkersuisoq for Sundhed, Kirsten Fencker vil gerne komme med præcisering af forholdene, der er beskrevet i artiklen.

Det kan oplyses, at bygdekonsultationen i Saqqaq ikke er lukket, men stillingen som bygdesundhedsarbejder er ubesat.

Alle borgere i Saqqaq har den samme adgang til lægefaglig rådgivning på Lægetelefonen kl. 8.30-10.15, som alle borgere i Ilulissat og tilhørende bygder. Endvidere kan det oplyses, at der for nylig været bygdebesøg i Saqqaq af læge og sundhedspleje.

Der er sikret levering af dosismedicin via apoteket i Ilulissat og via bygdesundheds-arbejderen i Qeqertaq, som kommer til Saqqaq for at uddele medicin.

Den reducerede åbningstid, hvor sundhedsarbejderen fra Qeqertaq kommer til Saqqaq et par gange om ugen, skal ses som en midlertidig løsning, mens der arbejdes på at rekruttere en bygdesundhedsarbejder til stillingen.

Hvis der er tale om akutte tilstande, kan man, på lige fod med borgerne i Ilulissat, ringe til akuttelefonen 94 32 11, som er døgnåben, og bede om hjælp. Skulle man blive akut og alvorlig syg, vil der om nødvendigt, iværksættes evakuering af patienten.

Naalakkersuisoq for Sundhed, Kirsten Fencker udtaler: ”Jeg anerkender, at den nuværende ordning ikke er en holdbar løsning for borgerne i Saqqaq. Jeg har planer om at gå i dialog med borgerne i Saqqaq sammen med kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia, for at vi sammen kan finde en mere langsigtede løsning.”

For yderligere oplysninger kontakt Departementet for Sundhed på mail: pn@nanoq.gl