Nekrolog over Robert Petersen

Af Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke, Peter Olsen

Robert Petersen var en stor inspirator på uddannelses- og forskningsområdet.

Efter kort tids sygdom er professor emeritus Robert Petersen sovet stille ind i Odense. Han blev 93 år.

Som læreruddannet i både Grønland og Danmark - samt magister i Eskimologi (det nuværende Grønlandske og Arktiske Studier) ved Københavns Universitet kom Robert Petersen til at have afgørende betydning for uddannelses- og forskningsområdet i vores land. I 1972 blev han ansat som lektor ved netop Eskimologistudiet. Her blev han professor i 1975 og institutleder i 1983.

Efter Hjemmestyrets indførsel i 1979 blev han medvirkende til etableringen af Inuit Instituttet i Nuuk. Et institut, som i 1987 blev til det, vi i dag kender som Ilisimatusarfik. Her var Robert Petersen rektor frem til sin pension i 1995. Han har derudover haft en lang række tillidsposter med relation til arktiske folks levevilkår og studiet heraf.

Robert Petersens var igennem årene involveret i en lang række forskningsområder – eksempelvis det grønlandske sprog og retskrivning. Blandt andet var han medvirkende til, at der i 1977 blev udarbejdet en ny grønlandsk-dansk ordbog ”Ordbogi” til brug for vores skoler. Derudover beskæftigede Robert Petersen sig med så forskellige fagområder som litteratur, religion, historie, etnografi og politik. Hans bøger og artikler har omhandlet emner om blandt andet: Lingvistik, Inuits kultur- og samfundsforhold, social organisering, den grønlandsk-danske relation og ejendomsretten til jorden. I sin forskning formåede han at arbejde med en høj grad af tværfaglighed.

Robert Petersens indsats blev også værdsat uden for landets grænser. I 1992 blev han æresdoktor ved Université Laval i Québec (Canada). En titel han ligeledes fik ved Ilisimatusarfik i 2010.

Som menneske, kollega og underviser var Robert Petersen høflig, rolig, smilende, imødekommende og støttende.

Som rollemodel og gennem sin nysgerrighed, sit udsyn, sit virke og sin indsigt i historien har Robert Peteren igennem det meste af sit liv – både direkte og indirekte – medvirket til den fortsatte udvikling af uddannelses- og forskningsområdet i vores land. Dermed har han været med til at skabe fundamentet for, at nutidens børn og unge i langt højere grad end tidligere nu har mulighed for at gennemføre en uddannelse.

Mine tanker går til hans familie.

Æret være hans minde.