Grønland tilslutter sig ministererklæring om bekæmpelse af havmiljøforurening i det nordøstlige Atlanterhav

Naalakkersuisut understreger med tilslutningen til ministererklæringen, at Naalakkersuisut arbejder for at standse og vende tabet af biodiversitet, forebygge og mindske forurening af havmiljøet samt afbøde og tilpasse sig følgerne af klimaforandringerne.


Grønland har tilsluttet sig OSPAR Ministererklæring 2021. OSPAR er en international havmiljøkonvention, som omhandler hele Nordøstatlanten. Ministererklæringen indeholder en række tilkendegivelser om, at landene vil arbejde for at standse tabet af biodiversitet (tabet af dyre- og plantearter), forebygge og mindske forurening af havmiljøet og afbøde og tilpasse sig klimaforandringerne. Ministrene er også blevet enige om at udpege et nyt beskyttet havmiljøområde ved det undersøiske bjerg Evlanov. Dermed er i alt 10 % af havområdet i Nordøstatlanten nu beskyttet.
    - Naalakkersuisut har i denne valgperiode udarbejdet Grønlands første biodiversitetsstrategi, tilsluttet sig arbejdet for nye globale naturmål, udarbejdet en plastindsatsplan og fremsat et lovforslag om vandkraft, der har som målsætning at øge landets anvendelse af vedvarende energi. Det er alle resultater af Naalakkersuisuts grønne dagsorden. Vi tager med tilslutningen til ministererklæringen endnu et skridt mod en bæredygtig og grøn fremtid. Når vi skal løse de store globale klima- og miljøudfordringer, er det helt afgørende, at vi bliver enige og har et godt samarbejde internationalt, udtaler Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø Kalistat Lund.

Grønland forpligtiger sig med tilslutningen til at reducere plastikaffaldet, engangsplastik og plast fra havet, hvilket er i overensstemmelse med Naalakkersuisuts tilkendegivelse om, at der senest i 2023 indføres et forbud mod engangsplastik.
    - Naalakkersuisut vil i samarbejde med andre lande sikre, at vi sætter naturen mindre under pres. Vi skal beskytte det arktiske havmiljø mod forurening, så naturressourcerne er til størst mulig gavn for både nuværende og kommende generationer, udtaler Naalakkersuisoq Kalistat Lund.

I ministererklæringen forpligter landene, som har underskrevet OSPAR-konventionen, sig blandt andet til at beskytte det arktiske havmiljø mod forurening og indvirkningerne af klimaforandringerne. Dette skal blandt andet ske gennem samarbejde med andre organer, såsom Arktisk Råd og FN´s Internationale Søfartsorganisation, IMO.

OSPAR Ministererklæring 2021 kan læses her

OSPAR-området kan ses her

Faktaboks
OSPAR Ministererklæring 2021 er en politisk hensigtserklæring.
OSPAR (Oslo-Paris) arbejder for at beskytte havet og den marine biodiversitet. Rammerne for OSPARs arbejde fastlægges gennem en række anbefalinger og juridiske bindende aftaler.

OSPAR-konventionen beskytter det marine miljø i det nordøstlige Atlanterhav. Konventionens område omfatter Atlanterhavet og det Arktiske hav fra Gibraltar i syd til Nordpolen og havet øst for Grønland til Kattegat i Øst. Det er et stort område, der både omfatter nationale havområder med en tæt koncentration af menneskelig aktivitet og store havområder uden for national jurisdiktion.

Kontakt
For yderligere oplysninger kontakt departementschef i Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø Mette Skarregaard Pedersen på tlf.: 346476/529844 eller e-mail: mesp@nanoq.gl eller pan@nanoq.gl.