’Isummerfiga’: Nyt forum kun for hjemløse

Hjemløse borgere får mulighed for egen stemme i det allerede etableret nationale hjemløseforum for fagfolk. I ’Isummerfiga’ får hjemløse mulighed for at komme med deres syn, og meninger på relevante temaer, som samtidig drøftes i det nationale hjemløseforum for fagfolk.

I august 2021 oprettede Naalakkersuisut det nationale hjemløseforum. Forummet består af centrale aktører på hjemløseområdet, som beskæftiger sig med hjemløse borgere eller borgere i risiko for at ende i hjemløshed. For at sikre, at hjemløse borgere får en stemme i det nationale hjemløseforum, oprettes der et parallelt forum for hjemløse borgere kaldet ’Isummerfiga’.

Om ’Isummerfiga’ udtaler Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked, Mimi Karlsen; ”Vi skal ikke bare tale om hjemløse, vi skal tale med hjemløse. Vi må ikke glemme hvem det er vi hjælper. Derfor er det vigtigt, at hjemløse får en stemme, og bliver hørt. Forummet ’Isummerfiga’ giver hjemløse mulighed for at komme med deres syn på deres egen virkelighed, og bidrage med viden, samt erfaringer ud fra deres perspektiv. Den viden og de input skal vi bruge i det nationale hjemløseforum for fagfolk”.

Et parallelt lokalt hjemløseforum – kun for hjemløse ’Isummerfiga’
Det nationale hjemløseforum afholdes ca. hvert kvartal, hvor ’Isummerfiga’ skal afholde møder eller workshops en uge eller to før det nationale hjemløseforum afholdes. I forummet ’Isummerfiga’ kan hjemløse komme med deres syn på de udfordringer de møder i deres hverdag i relation til de temaer som drøftes i det nationale hjemløseforum. Dernæst vil de input og oplevelser som kommer frem i ’Isummerfiga’ blive fremlagt for det nationale hjemløseforum.
For at skabe gode rammer for hjemløse, vil forummet foregår under trygge og vante omgivelser. Derfor skal forummet ’Isummerfiga’ foregå i miljøer hvor hjemløse opholder sig. Eksempel Kofoeds Skole eller andre frivillige organisationer eller tilbud.

Det første møde afholdes i Nuuk. På baggrund af erfaringer fra første møde, vil der afholdes møder i andre byer.

For nærmere information kontakt ministersekretær Naja Lynge Petersen på e-mail: nlyp@nanoq.gl eller tlf. + 299 34 56 11