Gang i dialogen mellem Naalakkersuisut og Kommunerne

Tirsdag den 14. september 2021 gennemførte Naalakkersuisut og borgmestrene et heldagsmøde i den politiske koordinationsgruppe (PKG).

PKG behandler politiske emner, som har et fællesoffentligt eller fælleskommunalt sigte, såsom tiltag til sikring af holdbar økonomi og overdragelse af opgaver fra selvstyret til kommunerne. PKG er ikke et besluttende forum, men PKG kan fremkomme med indstillinger til såvel Naalakkersuisut som til kommunerne.

PKG har ikke holdt møder siden marts 2020, og det var derfor med stor interesse og entusiasme, at medlemmerne af Naalakkersuisut og borgmestrene samt tilhørende embedsmænd gennemførte dagens drøftelser.

Dagsordenen omfattede drøftelse af en bred vifte af emner, herunder bl.a. behovet for at revidere bestemmelserne for borgerligt ombud, takstberegningen for brug af selvstyrets døgninstitutioner, samarbejdet mellem selvstyret og kommunerne omkring rusmiddelbehandlingen, proceduren for foreningernes indhentning af børneattester samt mulige forbedringer af boligmassen på ældreområdet bl.a. ved indretning af bokollektiver for ældre.

Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender Asii Chemnitz Narup udtaler efter mødet: ”Det er af afgørende betydning for Naalakkersuisut, at samarbejdet mellem kommunerne og Grønlands Selvstyre løbende styrkes og forbedres. Vi har brug for alle kræfter her i landet, og hvis vi skal nå vores politiske mål og forbedre befolkningens levevilkår er det tvingende nødvendigt, at også den offentlige sektor bliver bedre til at koordinere og samarbejde. Det glæder mig derfor meget, at vi på det seneste møde i PKG oplevede en ægte og reel vilje til åbent at drøfte og løse problemer. Man skal herudover ikke underkende den betydning det har, at vi samles på tværs af landet på tværs af partiskel, geografi og sprog, forenet om en fælles målsætning om at samarbejde og finde løsninger. PKG understøtter på denne vis gennemarbejdede og konsoliderede politiske løsninger på en bred række af områder til gavn for befolkningen. Jeg er derfor meget tilfreds med mødet og ser frem til de fortsatte drøftelser i dette forum.”

Næste møde i PKG afholdes i Aasiaat i januar 2022.

For yderligere oplysning kontakt kontorchef i Indenrigsanliggender Klaus Georg Hansen, Tlf. 34 51 11