Første møde i hjemløseforum - en god start

Det første møde i det nyoprettede nationale hjemløseforum er blevet afholdt. Mødet har bidraget med mange nyttige input til udviklingen af gode løsninger på tværs af hjemløseområdet.

Den 23. august havde Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked, Mimi Karlsen inviteret til første møde i det nyoprettede nationale hjemløseforum. Der var stort fremmøde, hvor formålet var at udveksle erfaringer og ønsker til det videre arbejde.

”Alle deltagere viste stor interesse og engagement og fremlagde de mange forskelligartede problemer og udfordringer, der er i arbejdet med hjemløshed. Nu er det vores opgave, at vi i fællesskab drøfter og arbejder på konkrete løsninger, som kan hjælpe vores udsatte borgere og hjemløse” udtaler Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked, Mimi Karlsen.

Det næste møde i det nationale hjemløseforum afholdes den 1. december 2021. Dette andet møde vil fokusere på Housing First, som allerede anvendes i flere kommuner.

”Det er en styrke for hjemløseforum, at der er repræsentanter fra mange aktører, som konkret arbejder med hjemløse i det daglige. Jeg vil lytte til de gode forslag og ideer, der kommer frem, og se på, hvordan vi kan omsætte det til konkrete løsninger for vores borgere. Jeg glæder mig allerede til næste møde”
udtaler Naalakkersuisoq for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked, Mimi Karlsen.

Forummet består af de centrale aktører på hjemløseområdet, som beskæftiger sig med hjemløse borgere eller borgere i risiko for at ende i hjemløshed. Forummet består af repræsentanter fra kommunerne, INI A/S, Politiet, Sundhedsvæsnet, Allorfik, Kofoeds Skole, Kriminalforsorgen, Ilisimatusarfik, Socialstyrelsen og flere departementer i Selvstyret. Første møde havde 28 deltagere.

For nærmere information kontakt ministersekretær Naja Lynge Petersen på e-mail: nlyp@nanoq.gl eller tlf. + 299 34 56 11