Påmindelse om rapporteringspligt ved fangst af små hvaler

Departementet for Fiskeri og Fangst er gjort bekendt med, at der flere steder i Vestgrønland har være observationer af aflivede og efterladte grindehvaler.

 

Departementet betragter denne dårlige adfærd som meget dårlig jagtetik, og henstiller på det kraftigste til, at man foruden at rapportere fangster af små hvaler, herunder grindehvaler, også tager fangsten med hjem fra fangststedet.

 

Der gøres opmærksom på, at enhver indehaver af et fritidsjagtbevis- eller erhvervsjagtbevis er forpligtet til at rapportere al fangst, herunder også små hvaler, jf. § 8, stk. 1 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 13 af 30. december 2014 om erhvervsjagtbeviser samt § 8, stk. 1 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 14 af 30. december 2014 om fritidsjagtbeviser.

 

Der gøres opmærksom på, at der ved overtrædelse af pligten til rapportering af fangst, kan idømmes bøde i medfør af Kriminallov for Grønland.

 

 

 

For nærmere information kontakt afdelingschef Amalie Jessen, Departementet for Fiskeri og Fangst, tlf.: 34 53 04, e-mail: amalie@nanoq.gl.