Overførsel af kvote til jollesegmentet i område 47

Den nye bekendtgørelse om licens og kvoter til fiskeri muliggør at eventuelt uopfiskede mængder hellefisk fra fartøjssegmentet i forvaltningsområde 47, Diskobugten, Upernavik og Uummannaq, kan flyttes til jollesegmentet når kvotetræksopgørelsen per 30 juni foreligger.

Fiskeriet efter hellefisk i forvaltningsområde 47, Diskobugten, Upernavik og Uummannaq, med fartøjer over seks meter reguleres ved hjælp af individuelle omsættelige kvoter (IOK). Med henblik på at sikre en optimal udnyttelse af de omsættelige kvoter, er der åbnet mulighed for, at årskvotemængder til en vis grad kan flyttes imellem årene.

Dette betyder, at licensindehaverne efter 15. november kan tage forskud på næste års kvote, hvis der er behov herfor. De kan også tage uopfiskede årskvotemængder med ind i det nye år under betingelse af at de opfiskes inden 30 juni.

Efter denne dato tilbageføres de uopfiskede mængder til det foregående år. Disse typer af kvoteflytninger kaldes kvoteflex.

Den nye bekendtgørelse om licens og kvoter til fiskeri som trådte i kraft 1. januar 2021. Den giver mulighed for, at Naalakkersuisut kan refordele de uopfiskede fremførte årskvotemængder, som tilbageføres fra fartøjssegmentet.

Dette giver Naalakkersuisut en mulighed for at overføre disse mængder til jollerne, når kvotetræksopgørelsen foreligger.

Hvis der er behov herfor, kan Naalakkersuisut også beslutte at genfordele de uopfiskede fremførte årskvotemængder på fartøjssegmentet.

Overførsel af kvoteflex til jollesegmentet

 

Kvoteflexen for fartøjer i område 47 er netop blevet opgjort og 3.058 tons uopfisket kvote er ført tilbage til 2020.

 

Naalakkersuisut har derfor pr. dags dato overført følgende kvotemængder til jollesegmentet i forvaltningsområde 47:

 

Diskobugten: 1.896 tons

Upernavik: 397 tons

Uummannaq: 474 tons

 

Da fiskeriet forvaltes via månedskvoter fordeles kvoterne ud på de resterende måneder i hvert område.

 

Den resterende kvote sættes til side som eventuel reserve.

Der vil ikke blive foretaget kvoteforhøjelser i 2021.

 

 

For nærmere information kontakt Departementet for Fiskeri og Fangst, apn@nanoq.gl