Fangstperioder og -kvoter for Rensdyr og Moskusokser - Sommer og Efterår 2021

Hermed meddeles de besluttede fangstperioder og -kvoter for rensdyr og moskusokser – Sommer og Efterår 2021. APN lægger ved fangst af rensdyr og moskusokser vægt på den sæsonmæssigt bedste udnyttelse. For at udnytte kød, skind, uld og andre dele bedst muligt tilstræbes det derfor, at rensdyrfangst forløber sommer og efterår samt at moskusoksefangst forløber sommer, efterår og vinter.

Efter 8 år uden tællinger i Region 2 – Sisimiut-Kangerlussuaq – gennemførte Grønlands Naturinstitut i Marts 2018 officielle tællinger af rensdyr og moskusokser. Der blev på samme måde gennemført tælling i Marts 2019 i Region 3 – Akia-Maniitsoq – efter 9 år uden tællinger og i Region 4 – Ameralik – efter 7 år uden tællinger. Med grundlag i disse tællinger kom der sidste år ny rådgivning fra Grønlands Naturinstitut, som bl.a. omfattede forlængelse af fangstperioden i de store fangstregioner. Der er dog på baggrund af supplerende fangerviden små ændringer i forhold til sidste års fangstperioder.

Minimumstælling af moskusokser i Ivittuut, der var planlagt gennemført i April 2021 kunne pga. for blød sne ikke gennemføres, men blev gennemført i Juni 2021. Der er på baggrund af denne tælling fastsat både moskusoksekvote og fangstperiode for Ivittuut.

Rensdyr

 1. Region 2, 3 og 4: Erhvervsfangst af rensdyr starter 1. August og forløber til og med 31. December. Fritidsfangst af rensdyr starter 1. August og forløber til og med 31. Oktober. Fangst af køer med kalve inkl. kalvene er forbudt i Region 2.
 2. Region 1, 5, 6, 7, 8 og 11: Erhvervsfangst af rensdyr starter 1. August og forløber til og med 15. Oktober. Fritidsfangst af rensdyr starter 1. August og forløber til og med 30. September. Fangst af køer med kalve inkl. kalvene er forbudt.
 3. Region 9 og 10 (Olrik Fjord, Prudhoe Land og Inglefield Land): Erhvervs- og fritidsfangst af rensdyr starter 1. August og forløber til og med 31. December. Fangst af køer med kalve inkl. kalvene er forbudt.
 4. Samtlige regioner: Fangst af rensdyrtyre, der under brunsttiden i oktober kan lugte, er med formålet god jagtskik forbudt i oktobermåned.
Begrundelser: Fangerviden om rensdyrene i Region 5 Qeqertarsuatsiaat indikerer, at der er færre rensdyr sammenlignet med Region 2, Region 3 og Region 4 og derfor er forlængelse af fangstperioden, der i den pågældende region har kørt i de seneste to år, indstillet.
Der observeres i flere fangstregioner adskillige rensdyrtyre, der i brunstperioden er fanget og bare efterladt, da de lugter og det besluttes derfor iht. fangerviden, at fangst af rensdyrtyre, der i brunstperioden kan lugte, er forbudt i oktobermåned. Det er således op til den enkelte erhvervs- eller fritidsfanger at vurdere, så hvis man er i tvivl og ikke kan vurdere om tyren er i brunst eller ej, så skal man lade være med at skyde den.

Informationer: Der blev i 2020 i Nuuk-forvaltningsområde udleveret 3.263 licenser til erhvervs- og fritidsfangere, men kun returneret 1.453 licenser med fangstmelding, svarende til kun under halvdelen. Dette er langt fra tilfredsstillende og gør det svært for APN og Grønlands Naturinstitut at vurdere det reelle fangsttryk samt rensdyrbestandenes tilstand i fangstregionerne. Da fangstmelding er lovpligtig, arbejdes der i APN med stramning af lovgivningen, så der bliver sanktionsmuligheder mht. dem, der ikke indrapporterer fangstmeldinger.
APN arbejder samtidigt på en digital Jagt-App, der i løbet af de kommende år vil gøre det muligt at indrapportere fangstmelding via mobilen.

Tydeliggørelser: Det understreges, at der fra kommunernes side kun vil blive udleveret en rensdyrlicens pr. fangstregion ad gangen, hvilket gælder for alle erhvervsfangere (10 rensdyr pr. licens) og fritidsjægere (5 rensdyr pr. licens), der iht. kommunernes registreringer fra 2020 ikke har returneret licenser med fangstmelding. Der kan i disse tilfælde kun ansøges om ny licens ved returnering af licens med fangstmelding udfyldt på tilfredsstillende vis. APN følger i samarbejde med kommunerne returnering af licenser med fangstmelding.

Det understreges, at det er forbudt at anvende snescootere, ATV-er samt andre motoriserede køretøjer til forfølgning af rensdyr samt fangst af rensdyr.

Moskusokser
 1. Forvaltningsområde Maniitsoq: Erhvervs- og fritidsfangst af moskusokser i Jagtområde 1, 2, 3 og 4 starter 1. August og forløber til og med 15. Oktober. Fangst af trofætyre samt køer med kalve inkl. kalvene er forbudt.
 2. Forvaltningsområde Sisimiut: Kvoteret erhvervs- og fritidsfangst starter 1. August og forløber til og med 15. Oktober med kvote på 400 dyr. Den del af moskusoksekvoten, der ikke opfanges, vil blive overført til Vinter 2022. Fangst af trofætyre samt køer med kalve inkl. kalvene er forbudt.
 3. Moskusokseregion Naternaq: Erhvervs- og fritidsfangst af moskusokser starter 1. August og forløber til og med 15. Oktober med kvote på 120 dyr. Ussuit Nunaat, Ipiutaarsuup Nunaa og Eqalummiut Nunaat er medtaget i moskusokseregion Naternaq. Den del af moskusoksekvoten, der ikke opfanges, vil blive overført til Vinter 2022. Fangst af trofætyre samt køer med kalve inkl. kalvene er forbudt.
 4. Forvaltningsområde Qaanaaq: Moskusoksekvoten til erhvervs- og fritidsfangst for fangstregion Kap Atholl hæves fra 40 til 60 dyr. Moskusoksekvoten til erhvervs- og fritidsfangst i fangstregion Inglefield Land og Prudhoe Land er uændret på 60 dyr. Fangst af trofætyre samt køer med kalve inkl. kalvene er forbudt.
 5. Forvaltningsområde Ivittuut: Moskusoksekvoten til erhvervs- og fritidsfangst er på baggrund af minimumstælling fastsat til 45 stk. 1-2-årige dyr fordelt på 18 hanner og 27 hunner. Fangstperiode er fra 15. oktober til og med 15. december.
 6. Forvaltningsområde Sigguk: Fangstperioden for erhvervsfangst og fritidsjagt starter 1. August og forløber til og med 15. Oktober. Kvoten er uændret på 150 dyr. Fangst af trofætyre samt køer med kalve inkl. kalvene er forbudt.
 7. Forvaltningsområde Ittoqqortoormiit: Fangstperioderne for erhvervsfangst og fritidsfangst starter 1. August og forløber til og med 15. Oktober samt 10. November til og med 10. December. Kvoten er uændret på 115 dyr. Fangst af trofætyre samt køer med kalve inkl. kalvene er forbudt.
Begrundelser: Moskusoksefangst i Forvaltningsområde Maniitsoq besluttes til at starte 1. August, jf. pkt. 5, trods Biologisk rådgivning fra sidste år om start først 15. August. Baggrunden for dette er, at APN prioriterer traditionel moskusoksefangst med tørring af kød og at forstyrrelser af moskusokserne, der bl.a. også foregår under vinterfangsten og brugen af motoriserede køretøjer, søges mindsket på anden vis.
Moskusokserne observeret i Ussuit Nunaat, Ipiutaarsuup Nunaa og Eqalummiut Nunaa medtages i Region Naternaq, da APN lægger vægt på, at de skal kunne vandre længere nordpå og vestpå samt inkluderes i Naternaqbestanden, jf. pkt. 7.
Moskusoksekvoten til erhvervs- og fritidsfangst i Kap Atholl i forvaltningsområde Qaanaaq besluttes med grundlag i biologisk rådgivning om områdets begrænsede græsningskapacitet samt fangerviden om, at moskusokserne er blevet flere og har spredt sig uden for fangstområdet, øget fra 40 til 60 dyr, jf. pkt. 8. Det har ikke været muligt at udvide fangstområdet.

Tydeliggørelser: Det understreges, at det er forbudt at anvende snescootere, ATV-er samt andre motoriserede køretøjer til at forfølge og fange moskusokser.

Kravet om, at jagtbevis skal være betalt inden 1. maj 2021 er gældende for både erhvervs- og fritidsfangere. Ligesom kravet om, at licenser til fritidsjagt kun kan tildeles personer, som gennem de seneste 10 år har haft folkeregisteradresse i Grønland i en sammenhængende periode på minimum 2 år er gældende.

For nærmere information kontakt Departementet for Fiskeri og Fangst på apn@nanoq.gl eller AC-Fuldmægtig Nuka Møller Lund på numl@nanoq.gl

Bilag 1: Jagtperioder og kvoter i de enkelte regioner.
Bilag 2: Region 1-11 for rensdyr i Vestgrønland.
Bilag 3: Moskusoksebestande i Grønland.
Bilag 4: Jagtområde 1, 2, 3 og 4 for moskusokser i Forvaltningsområde Maniitsoq.
Bilag 5: Region 11 for rensdyr.
Bilag 6: Moskusokseregion Naternaq.
Bilag 7: Fangsttal for rensdyr fra årene 2018, 2019 og 2020.
Bilag 8: Rensdyrtyre fanget og bare efterladt i Oktober 2020.