Gå til sidens indhold
  1. Del link

Stop for olieefterforskning i Grønland

Sendes af: Departementet for Råstoffer og Justitsområdet
Naaja H. Nathanielsen

Der er ingen tvivl om, at vores undergrund er rig på olieressourcer. Men olieudvinding vil langt fra kun have positive effekter for vores samfund. Det vil påvirke vores natur og miljø negativt, det kan påvirke fiskeriet negativt og det vil bidrage til en forværring af den globale klimakrise. Omvendt er der meget der taler for, at vi som samfund vender olieefterforskning og olieudvinding ryggen. Fremtiden ligger ikke i olie. Fremtiden tilhører den vedvarende energi og hvad det angår har vi meget mere at vinde. Naalakkersuisut ønsker at tage et medansvar for at bekæmpe den globale klimakrise og er parat til handling. 

På den baggrund har Naalakkersuisut den 24. juni 2021 besluttet at suspendere den nuværende oliestrategi og standse fremtidig efterforskning efter olie i Grønland. Det er et naturligt skridt, da Naalakkersuisut tager klimakrisen alvorligt. Derudover er beslutningen taget af hensyn til vores natur, af hensyn til vores fangst og fiskeri og for at fokusere vores erhvervsliv på faktiske og kendte potentialer.

Som samfund skal man turde stoppe op og spørge sig selv om man er på vej i den rigtige retning. Naalakkersuisut har vurderet at de miljømæssige konsekvenser ved olieefterforskning og olieudvinding er for store. Og de ressourcer vi bruger på at holde liv i drømmen om et olieeventyr kan anvendes bedre i andre dele af vores erhvervsliv. At suspendere den nuværende oliestrategi er det rigtige valg. Det er en beslutning hvor klimahensyn, miljøhensyn og økonomisk fornuft går hånd i hånd. Vi har et stort medansvar for at passe på vores sårbare arktiske miljø. Departementet for råstoffer vil fremover fokusere på mineraler og fortsætte med at fremskaffe viden om vores undergrund” udtaler Naalakkersuisoq for råstoffer, Naaja H. Nathanielsen 

Beslutningen understreger, at vi i Grønland forvalter vores naturrigdomme bæredygtigt. Det er et stærkt signal at kunne melde ud, at vores fisk stammer fra et land, der sætter naturforvaltning højt på dagsordenen og som derfor kan levere de bedste råvarer til verdens forbrugere” udtaler Naalakkersuisoq for fiskeri, Aqqaluaq Biilmann Egede

Beslutningen kan bidrage til fortællingen om Grønland som stedet hvor bæredygtige investeringer tages alvorligt. Det er en passende beslutning der støtter Naalakkersuisuts arbejde med at tiltrække nye investeringer i de store vandkraftpotentialer, som vi ikke selv kan udnytte.” udtaler Naalakkersuisoq for miljø, Kalistat Lund

Naalakkersuisut tager klimaforandringerne alvorligt. Vi kan hver dag se konsekvenserne i vores land og vi er parate til at bidrage til løsninger. Jeg bemærker også, at internationale investeringer i energisektoren i disse år går væk fra olie og gas og over i vedvarende energi. Det er derfor naturligt at vi indretter vores erhvervsliv på fremtidens muligheder og ikke på fortidens løsninger. Beslutningen om at standse efterforskning efter olie er også fortællingen om en befolkning der sætter miljøet først. Det er en fortælling jeg glæder mig til at dele med turismesektoren og tage med når jeg repræsenterer Grønland i internationale sammenhænge” udtaler Naalakkersuisoq for erhverv og udenrigsområdet, Pele Broberg

På verdensplan skifter fokus i disse år fra fossile brændstoffer til vedvarende energi. Der er derfor langt fra tidligere tiders forhåbninger om et olieboom til nutidens virkelighed. I Oliestrategien for 2014-2018 forventede man 1-2 offshore boreprojekter hvert andet år. Dette skulle senest realiseres i 2018. Sådan gik det ikke. Den nugældende 0liestrategi for 2020-2024 har fokuseret på at forny interessen for boringer gennem en kombination af attraktive skatteforhold, gratis data og en øget markedsføringsindsats. 2 år inde i strategien er resultaterne udeblevet. En ny økonomisk analyse af rentabiliteten ved olieefterforskning viser entydigt, at rentabiliteten er lav, faktisk under halvdelen af, hvad olieselskaberne forventer af afkast. Analysen er suppleret af en omkostningsanalyse der viser, at store dele af de uudforskede oliepotentialer vil være underskudsgivende. Dertil kommer, at en række investorer har afvist at investere i kulbrinteefterforskning i Arktis. Disse faktiske forhold understøtter Naalakkersuisut i, at der er truffet den rigtige beslutning. Beslutningen beskytter de fornybare naturrigdomme vi råder over. Beslutningen er derfor taget både af hensyn til landets nuværende beboere, men i høj grad også af hensyn til vores efterkommere. 

For yderligere oplysninger kontakt Departementschef Jørgen T. Hammeken-Holm, e-mail: joeh@nanoq.gl