Departementet for Råstoffer er blevet medlem af Den Europæiske Råstofalliance

Naalakkersuisut godkendte den 17. juni 2021, at Departementet for Råstoffer kunne søge medlemskab af Den Europæiske Råstofalliance, på engelsk kaldet 'The European Raw Materials Alliance', der den 25. juni 2021 meddelte, at Departementet for Råstoffer var blevet medlem.

Den Europæiske Råstofalliance blev annonceret af Europa-Kommissionen i 2020 og skal understøtte EU's overgang til en grøn og digital økonomi. Råstofalliancen er et netværk, der fokuserer på hele værdikæden fra udvinding af mineraler til færdige produkter, og som inkluderer alle interessenter inden og uden for EU.

Råstofalliancen blev lanceret sammen med Europa-Kommissionens liste over 30 kritiske råstoffer, hvoraf hovedparten findes i Grønland med varierende grad af dokumentation og sandsynlighed for kommerciel udnyttelse.

Departementet for Råstoffer vil bruge sit medlemskabet af Den Europæiske Råstofalliance til at informere om mulighederne for at investere i Grønlands mineralpotentiale og til at samarbejde med Råstofalliancens medlemmerne inden for hele værdikæden. Flere råstofselskaber i Grønland er desuden medlem af Råstofalliancen.

Naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur, Råstoffer og Ligestilling, Naaja H. Nathanielsen udtaler:

"Naalakkersuisut prioriterer mineindustrien højt. Der ønskes udvikling af erhvervet for at differentiere Grønlands økonomi til gavn for befolkningen. Departementet for Råstoffers medlemskab af Den Europæiske Råstofalliance udgør ét af flere initiativer til at nå målsætningerne på råstofområdet.

EU's fokus på den grønne omstilling - samt miljømæssig og social ansvarlige udvinding af mineraler - harmonerer med Grønlands målsætninger. Jeg ser derfor frem til, at Departementet for Råstoffer påbegynder samarbejdet med de øvrige medlemmer af Den Europæiske Råstofalliance og afsøger de muligheder, det kan give Grønland."


For yderligere oplysninger kontakt: Departementschef Jørgen T. Hammeken-Holm, Departementet for Råstoffer, tlf. +299 34 68 46, e-mail joeh@nanoq.gl