Redegørelse om økonomien i lufthavnspakken

Følgende fremgår af koalitionsaftalen:

 ”Koalitionen vil hurtigst muligt danne overblik over lufthavnspakken og de nytilkomne oplysninger og redegøre overfor borgerne. Inatsisartut må forventes at skulle inddrages. Der skal samarbejdes med det nye Inatsisartut vedrørende sagen og eventuelle fremtidige udgifter.”

 

På den baggrund har Naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur, Råstoffer og Ligestilling Naaja H. Nathanielsen og Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender Asii Chemnitz Narup udarbejdet en redegørelse om fremdriften og økonomien i lufthavnspakken. Redegørelsen kan findes på Naalakkersuisuts hjemmeside og er også vedlagt denne pressemeddelelse.

 

Redegørelsen vil i de kommende måneder bliver fulgt op af nye analyser og beregninger. Disse vil blive offentliggjort løbende.

 

Ud over offentliggørelse af redegørelsen afvikles der i dag et orienteringsmøde for medlemmerne af Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg, medlemmerne af Anlægsudvalget samt partiformændene. Orienteringsmødet vil omhandle en grundig gennemgang af økonomien og status på lufthavnspakken.

 

Naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur, Råstoffer og Ligestilling Naaja H. Nathanielsen og Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender Asii Chemnitz Narup udtaler:

Vi håber at redegørelsen vil give et godt overblik over projekternes status. Der er tale om vigtige projekter, der påvirker alle borgere, uanset hvor i landet man bor. Det er derfor helt afgørende, at projekterne samlet set kommer landet til gavn. Vi ser meget frem til at kunne øge samfundets viden og indsigt i projekterne i den kommende tid. Der ligger fortsat store beslutninger foran os omkring udvikling af landets infrastruktur. Vi hilser kommende debatter velkommen og står klar til dialog.

Find redegørelsen her

 

For yderligere information kontakt Departement for Boliger, Infrastruktur og Ligestilling på box909@nanoq.gl