Mere offentlighed og åbenhed om lufthavnsprojekterne

Som det fremgår af koalitionsaftalen, vil koalitionen redegøre for status på lufthavnspakken overfor borgerne. I det hele taget ønsker Naalakkersuisut at skabe mere offentlighed om projekterne, som hver for sig og samlet set udgør nogle af de største anlægsinvesteringer i vort lands historie og som samtidig rummer et kæmpe potentiale for at skabe udvikling lokalt, regionalt og i hele landet.

Af koalitionsaftalen fremgår videre, at Inatsisartut må forventes at skulle inddrages og indgå i det videre samarbejde. Naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur, Råstoffer og Ligestilling Naaja H. Nathanielsen og Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender Asii Chemnitz Narup planlægger på den baggrund at informere såvel Inatsisartut som borgerne allerede inden juni måneds udgang.

De udtaler i fællesskab:
”Vi har stor forståelse for behovet for viden og klarhed over lufthavnspakken. Derfor har vi arbejdet målrettet på at skabe det fornødne overblik. Partiformændene samt Inatsisartuts Finansudvalg og Anlægsudvalg vil indenfor kort tid modtage invitation til et orienteringsmøde, hvor vi vil oplyse om status på projekterne og redegøre for situationen. Umiddelbart herefter vil det øvrige Inatsisartut samt landets borgere få en redegørelse. Vi vil både fremsende materialer til pressen og fremlægge relevante informationer på Naalakkersuisuts hjemmeside. Dette arbejde er i tråd med koalitionens ønske om åbenhed og dialog og vi ser frem til de kommende drøftelser”.

For yderligere information kontakt Departement for Boliger, Infrastruktur og Ligestilling på box909@nanoq.gl