Nye lempelser for fuldt vaccinerede personer træder i kraft 1. juni 2021

vaccination Naalakkersuisut har i dag godkendt nye lempelser af både indrejse- og forsamlingsbekendtgørelsen. Disse lempelser er primært rettet mod færdigvaccinerede personer og vil træde i kraft fra den 1. juni 2021.

Lempelser i forbindelse med indrejse
Personer der er færdigvaccineret mod Covid-19 skal fra den 1. juni 2021 og herefter ikke længere vente til 5. dagen efter indrejse på at blive testet. Disse personer kan lade sig teste allerede dagen efter deres indrejse, hvis testcenteret er åbent. Er testen negativ er personen ikke længere i karantæne og kan derfor f.eks. møde på arbejde eller deltage i forsamlinger.

Personer der er færdigvaccineret mod Covid-19 kan ligeledes lade sig blive testet allerede dagen efter indrejse, i forbindelse med at de skal rejse videre ud af en indrejseby til en anden by eller bygd.

Medrejsende børn mellem 2 og 11 år er omfattet af de samme tilbud om test for Covid-19 som deres indrejsende ledsager. Det betyder f.eks. at indrejsende færdigvaccinerede forældre og deres medrejsende barn kan lade sig teste dagen efter indrejse, også selvom deres barn på f.eks. 11 år og 8 måneder ikke er blevet vaccineret.

Fra den 1. juni 2021 vil kravet om, at børn under 2 år skal fremvises negativ Covid-19 test ved indrejse, ligeledes bortfalde. Disse børn skal heller ikke testes for Covid-19 efter deres indrejse.

Lempelser i forbindelse med forsamlinger
Fra den 1. juni 2021 er personer der er færdigvaccineret mod Covid-19 ikke længere omfattet af forbuddet i forsamlingsbekendtgørelsen, der regulerer indrejsende fra andre lande. Det betyder at færdigvaccinerede personer fra Danmark eller udlandet f.eks. gerne må indrejse og afholde foredrag eller kurser.

Endvidere er personer der er færdigvaccineret mod Covid-19 heller ikke omfattet af forbuddet i forsamlingsbekendtgørelsen, der sætter begrænsninger for indrejsendes deltagelse i arrangementer, hvor der er deltagere fra flere kommuner. Disse personer skal derfor ikke nødvendigvis længere vente 14 dage efter indrejse før de kan deltage. De kan derfor allerede lade sig teste for Covid-19 dagen efter indrejse og herefter deltage i arrangementet.

Det skal understreges at denne lempelse alene er gældende for færdigvaccinerede personer. Børn der ikke er vaccineret men som indrejser med vaccinerede ledsagere, er derfor ikke omfattet af undtagelsen i forsamlingsbekendtgørelsen.

Hvad vil det sige at være færdigvaccineret?
Det er vigtigt at bemærke, at der i beskrivelsen af flere af lempelserne specifikt anvendes udtrykket ”færdigvaccineret” frem for ”vaccineret”. Det betyder at man skal have modtaget begge stik med vaccinationen, hvis man f.eks. er vaccineret med Moderna- eller Pfizervaccinen, for at være omfattet af de nævnte bestemmelser. Har man kun modtaget det første stik ud af to, vil man være omfattet af de almindelige regler.

Personer der ikke er færdigvaccineret, men tidligere har været smittet med Covid-19, er ikke omfattet af disse lempelser og skal derfor følge de almindelige regler.

Øvrige forhold
Bekendtgørelserne forventes at blive kundgjort i morgen (21. maj 2021).

Bekendtgørelserne kan efter kundgørelse findes på: www.naalakkersuisut.gl/da/Kundgoerelser/2021

Måtte der være spørgsmål kan man henvende sig til corona-hotline på tlf. 80 11 00 eller corona@nanoq.gl