Fortabelse af valgbarhed

Valgbarhedsnævnet har den 12. maj 2021 truffet afgørelse af en valgbarhedssag. Sagen er foreløbig den sidste efter valget til kommunalbestyrelser bygdebestyrelser og menighedsrepræsentationer den 6. april 2021.

Valgbarhedsnævnet besluttede at Aron Qupersimat ikke kan være medlem af bygdebestyrelsen i Kuummiit Sermiligaaq.

Grundlaget for afgørelsen er dom af 14. maj 2018 hvor han blev idømt anstaltsanbringelse i 30 dage for overtrædelse af kriminallovens § 88 (Vold).

Valgbarhedsnævnets faste praksis har været, at der skete fortabelse i sager om vold.

For yderligere oplysninger kontakt Marianne Petersen på tlf. 345137.