I januar 2022 starter maskinmesteruddannelsen i Grønland

Grønlands første maskinmesteruddannelse åbner dørene for studerende i januar 2022. Uddannelsen er et resultat af et samarbejde mellem Maskinmesterskolen København og Teknikimik Ilinniarfik (KTI) i Grønland.

Ingen anden uddannelse i Grønland beskæftiger sig med ansvaret for drift og vedligehold af tekniske anlæg og installationer. Det er således en uddannelse, som henvender sig lige præcis til et af de områder, hvor der er mangel på lokal arbejdskraft i Grønland.

Med et udbud af maskinmesteruddannelsen i Grønland vil der ikke kun dækkes et hul, men det vil også sikre, at unge grønlændere får skabt sig et solidt fagligt netværk, og dermed en større tilknytning til det grønlandske samfund og erhvervsliv. Når 2/3 af uddannelsen tages i Grønland er der en klar forventning om, at flere grønlændere vil gennemføre deres uddannelse lokalt.

Citat:
”Vi er meget glade for samarbejdet med Maskinmesterskolen København og for, at det nu er lykkedes os at få samlet en bred vifte af uddannelsestilbud på en og samme institution. Det er helt unikt at kunne tilbyde både studieforberedende uddannelser, over erhvervsuddannelser til professionsbachelor, videregående uddannelser og ph.d.-muligheder hos KTI i Sisimut.
Undersøgelser har vist, at overgange fra en uddannelse til en anden ofte er dér, hvor de unge falder fra. Hvis de unge ovenikøbet skal flytte fra en by til en anden eller fra Grønland til Danmark for at uddanne sig, så er risikoen for at falde fra endnu større. Derfor er det glædeligt, at hovedparten af de unges tekniske uddannelse nu kan tages hos os i Sisimut. Det har været et stort ønske og en langsigtet plan for uddannelser i Sisimut at nå hertil.
Jeg forventer, at vi kommer til at se flere unge videreuddanne sig i Grønland”, fortæller forstander Jokum Møller.

Arbejdsmarkedet og uddannelseslandskabet i Grønland har et behov for faglærte, der kan drifte og vedligeholde maskiner i både den maritime sektor, energiforsyning og produktion. Det behov vil kun blive større i takt med udviklingen af Grønlands byggeri og infrastruktur. Unge grønlændere har måtte finde deres videregående uddannelse i andre lande herunder Danmark, men med et udbud af maskinmesteruddannelsen i Grønland betyder det, at

1) unge, som primært ville gå videre i arbejde, nu har mulighed for at fortsætte på en videregående uddannelse
2) flere grønlandske unge bliver etableret i Grønland.

To beslægtede uddannelser er to diplomingeniøruddannelser i Sisimiut: fiskeriteknologi (DTU) og arktisk byggeri og infrastruktur (DTU). Arktisk byggeri og infrastruktur arbejder med udvikling, og fiskeriteknologi beskæftiger sig med værdikæden inden for fiskeri og fødevareproduktion. Uddannelserne supplerer hinanden fint, da de to uddannelser beskæftiger sig med bæredygtighed og udvikling inden for tekniske anlæg og produktion, som en maskinmester kan drifte og vedligeholde.

En dublering af maskinmesteruddannelsen i Grønland vil sikre, at flere uddannes med de efterspurgte kompetencer samtidig med, at det understøtter et samarbejde mellem Grønland og Danmark, der skal styrke indsatsen i arktisk forskning og uddannelse.

Maskinmestre er meget efterspurgte i både Grønland og Danmark, og der er således meget lav ledighed i faget. I 2020 var ledigheden for maskinmestre 0 i Grønland, og Grønlands Erhverv har i 2020 konstateret en mangel på 55,6 % faglærte blandt en række virksomheder i Grønland.

Kontakt:

Maskinmesterskolen København www.msk.dk
Uddannelseschef Tommy Birkebæk
Tlf.: 2448 3022
Mail: tbi@msk.dk

KTI www.kti.gl/da/
Det officielle navn for skolen er Teknikimik Ilinniarfik med den engelske betegnelse: Tech College Greenland. Forkortelsen af navnet er KTI, Kalaallit Nunaanni Teknikimik Ilinniarfik.
Forstander Jokum Møller
Tlf.: 299 527188
jomo@kti.gl