Fortabelse af valgbarhed

Valgbarhedsnævnet har den 23. april 2021 truffet afgørelse af en valgbarhedssag.

Valgbarhedsnævnet besluttede at David Jensen ikke kan være medlem af menighedsrepræsentationen i Saqqaq.

Grundlaget for afgørelsen er dom af 17. marts 2017 hvor han blev idømt betinget anstaltsanbringelse i 4 måneder med en prøvetid på 1 år for overtrædelse af kriminallovens § 88 – vold.

Valgbarhedsnævnets faste praksis har været, at der skete fortabelse i sager om vold.  

For yderligere oplysninger kontakt Marianne Petersen på tlf. 345137.