Ny indrejse- og forsamlingsbekendtgørelse

I dag er en opdateret version af henholdsvis bekendtgørelsen om betingelser for rejse til og i Grønland, samt bekendtgørelsen om midlertidige restriktioner vedrørende forsamlinger m.v. trådt i kraft.

Indrejsebekendtgørelsen
Der er i indrejsebekendtgørelsen alene sket en opdatering af i hvilken periode bekendtgørelsen finder anvendelse.

Indrejsebekendtgørelsen kan ses på Naalakkersuisuts kundgørelsesportal.

Forsamlingsbekendtgørelsen
I forsamlingsbekendtgørelsen er der lavet nogle mindre rettelser samt nogle mere generelle lempelser.

Deltagerbegrænsningerne på 100 deltagere ved indendørs arrangementer og på 250 personer ved udendørs arrangementer er fjernet.

Ved afholdelse af arrangementer med mere end 50 deltagere, hvor der deltager personer fra andre kommuner, skal der ikke længere ansøges om godkendelse ved Landslægeembedet. Arrangøren skal i stedet herfor udarbejde skriftlige procedurer for og sikre at de fire følgende kriterier efterleves:
  1. Der sker desinficering af genstande og overflader, som berøres af flere deltagere, så ofte som det vurderes nødvendigt, dog mindst hver 2. time.
  2. Personer, der udviser klare symptomer for smitte med Covid-19, ikke tillades adgang til at deltage i arrangementet m.v.
  3. Deltagerne holder afstand på mindst 2 meter, hvor dette ikke udgør en hindring for arrangementets m.v. afholdelse.
  4. Coronasekretariatet kontaktes straks, hvis der opstår mistanke om smitte med Covid-19 af deltagere i arrangementet m.v.
Ved ”skriftlige procedurer” forstås at arrangøren forinden arrangementets afholdelse udarbejder ét eller flere dokumenter, som beskriver hvordan man sikre at de fire kriterier bliver overholdt i forbindelse med arrangementets afholdelse. F.eks. bør det angives hvad der skal desinficeres, af hvem og hvornår.

Forsamlingsbekendtgørelsen kan ses på Naalakkersuisuts kundgørelsesportal.

For yderligere information kan:

- Afdelingschef Martin Pedersen kontaktes på mrpd@nanoq.gl eller tlf. +299 34 66 18
- Coronasekretariatet kontaktes på corona@nanoq.gl, eller tlf.: +299 80 11 00.