2021

September

Kundgjort 16. september

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 56 af 16. september 2021 om restriktioner for Nuuk i perioden 16. til 30. september 2021

Kundgjort 07. september 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 55 af 7. september 2021 om kviksølv  

Bilag 1 - Produkter tilsat kviksølv

Kundgjort 03. september

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 54 af 3. september 2021 om betingelser for rejse til og i Grønland

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 53 af 3. september 2021 om midlertidige restriktioner vedrørende forsamlinger og lokaler hvortil offentligheden har adgang

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 52 af 3. september 2021 om midlertidige restriktioner for udvalgte byer og bygder med aktiv smittespredning

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 51 af 3. september 2021 om midlertidigt forbud mod salg af alkoholdige drikke 

August

Kundgjort 31. august 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 50 af 31. august 2021 om oprettelse og drift af døgninstitutioner for børn 

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 49 af 31. august 2021 om tilsyn med det sociale område

Kundgjort 23. august

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 48 af 23. august 2021 om betingelser for rejse til og i Grønland

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 47 af 23. august 2021 om midlertidige restriktioner for udvalgte byer og bygder med aktiv smittespredning

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 46 af 23. august 2021 om midlertidige restriktioner vedrørende forsamlinger og lokaler hvortil offentligheden har adgang

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 45 af 23. august 2021 om maksimalbelægning på luftfartøjer

Kundgjort 20. august

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 19. august 2021 af Inatsisartutlov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren  

Kundgjort 16. august

Selvstyrets bekendtgørelse om midlertidigt forbud mod salg af alkoholdige drikke

Kundgjort 13. august

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 43 af 13. august 2021 om Grønlands Kunstfond

Kundgjort 12. august

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 42 af 12. august 2021 om midlertidig forbud mod salg af alkoholdige drikke

Kundgjort 10. august

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 41 af 10. august 2021 om midlertidige adgangsrestriktioner for lokaler hvortil offentligheden har adgang i perioden 11. august til 24. august

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 40 af 9. august 2021 om betingelser for rejse til og i Grønland 

Kundgjort 9. august

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 39 af 9. august 2021 om ikrafttræden af Inatsisartutlov om adresser

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 38 af 9. august 2021om vejnavne, pladsnavne og stinavne, adresser samt supplerende bostednavne 

Kundgjort 6. August

Cirkulære nr. 2 af 6. august 2021 om fordeling af anliggender (Ressortfordelingen)

Bilag

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 37 af 6. august 2021 om ændring af Hjemmestyrets bekendtgørelse om reklamer og sponsorering i radio og tv

Kundgjort 5. August

Selvstyrets bekendtgørelse om midlertidige restriktioner for udvalgte byer og bygder med aktiv smittespredning i perioden 5. august til 24. august

Juli

Kundgjort 30. juli

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 35 af 30 juli 2021 om midlertidige restriktioner for byerne Upernavik og Aasiaat samt flere bygder i Avannaata Kommunia i perioden 31. juli til 10. august

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 34 af 30. juli 2021 om midlertidige adgangsrestriktioner for lokaler hvortil offentligheden har adgang i perioden 31. juli til 10. august

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 33 af 30 juli 2021 om fiskeri efter laks

Bilag

Kundgjort 28. juli

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 32 af 28. juli 2021 om midlertidige restriktioner i Upernavik m.fl. i Avannaata Kommunia

Kundgjort 23. juli

Selvstyrets bekendtgørelse om midlertidige restriktioner i hele Grønland for perioden 24.-30. juli 2021

Kundgjort 19. juli

Selvstyrets bekendtgørelse om midlertidige restriktioner i hele Grønland for perioden 20.-30. juli 2021

Kundgjort 16. juli

Selvstyrets bekendtgørelse om betingelser for rejse til og i Grønland

Selvstyrets bekendtgørelse om midlertidige restriktioner i hele Grønland for perioden 17.-19. juli 2021

Kundgjort 15. juli

Påbud nr. 10 af 15. juli 2021 fra Epidemikommissionen om afspærring af Qaqortoq by som følge af mulig Covid-19 smittespredning

Påbud nr. 9 af 15. juli 2021 fra Epidemikommissionen om afspærring af Sisimiut by som følge af mulig Covid-19 smittespredning

Kundgjort 14. juli

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 14. juli 2021 af Inatsisartutlov om førtidspension

Kundgjort 13. juli

Selvstyrets bekendtgørelse om midlertidige restriktioner i hele Grønland for perioden 13.-16. juli 2021

Juni

Kundgjort 30. juni 

Selvstyrets bekendtgørelse om betingelser for rejse til og i Grønland

Selvstyrets bekendtgørelse om maksimalbelægning på luftfartøjer

Selvstyrets bekendtgørelse om midlertidige restriktioner vedrørende forsamlinger og lokaler hvortil offentligheden har adgang (Fase 2)

Kundgjort 25. juni 

Påbud nr. 8 af 25. juni 2021 Epidemikommissionens påbud om ophævelse af påbud fra Epidemikommissionen

Kundgjort 22. juni

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 23 af 22. juni 2021 om kontrol med fiskeri

Bilag 1 ERS elementer u kodeliste

Bilag 2 Papir logbog annex 1-3

Bilag 3 PSC FAO blanket

Appendix 3 PSC FAO blanket


Selvstyrets bekendtgørelse nr. 22 af 22. juni 20201 om fiskeri efter stenbider

Bilag 1

Kundgjort 21. juni

Påbud nr. 7 af 21 juni fra Epidemikommissionen om lempelse af Epidemikommissionens påbud nr. 5 af 15. juni 2021

Kundgjort 17. juni

Kommunal vedtægt for Kommuneqarfik Sermersooq om forbud mod fangst og anskydning af pukkelhvaler i Nuup-Kangerlua

Kundgjort 16. juni

Påbud fra Epidemikommissionen om lempelse af Epidemikommissionens påbud nr. 5 af 15. juni 2021

Kundgjort 15. juni

Påbud fra Epidemikommissionen om afspærring af Nuuk (inklusiv Nuussuaq og Qinngorput) som følge af mulig Covid-19 smittespredning

Påbud fra Epidemikommissionen om forlængelse af påbud og forbud

Kundgjort 7. juni

Påbud fra Epidemikommissionen om regulering af arbejdsaktiviteter m.v. i karantæne-området ved byggepladsen i forbindelse med lufthavnsbyggeriet i Nuuk inklusiv lejrområdet

Kundgjort 3. juni

Påbud fra Epidemikommissionen om oprettelse af karantæneområde bestående af byggepladsen i forbindelse med lufthavnsbyggeriet i Nuuk inklusiv lejrområdet

Maj

Kundgjordt 28. maj

Selvstyrets bekendtgørelse om midlertidige restriktioner i byen Nuuk i Kommuneqarfik Sermersooq

Kundgjort 28. maj

Påbud om afspærring af Nuuk (inklusiv Nuussuaq og Qinngorput) som følge af mulig Covid-19 smittespredning

Kundgjort 21. maj

Selvstyrets bekendtgørelse om midlertidige restriktioner vedrørende forsamlinger og lokaler hvortil offentligheden har adgang (Fase 1)

Selvstyrets bekendtgørelse om betingelser for rejse til og i Grønland

Selvstyrets bekendtgørelse om maksimalbelægning på luftfartøjer

Kundgjort 14. maj

Inatsisartutlov om tillægsbevilling for 2020
Bilag 1
Bilag 2

Kundgjort 7. maj

Selvstyrets bekendtgørelse om midlertidige restriktioner vedrørende forsamlinger, lokaler hvortil offentligheden har adgang, og transportmidler (Fase 1)

Kundgjort 3. maj

Selvstyrets bekendtgørelse om betingelser for rejse til og i Grønland

April

Kundgjort 29. april

Selvstyrets bekendtgørelse om midlertidige restriktioner vedrørende forsamlinger, lokaler hvortil offentligheden har adgang, og transportmidler (Fase 1)

Selvstyrets bekendtgørelse om maksimalbelægning på luftfartøjer

Kundgjort 23. april

Cirkulære om fordeling af anliggender (Ressortfordelingen)

Kundgjort 21. april

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 21. april 2021 af landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 6 af 21. april 2021 af Inatsisartutlov om Inatsisartut og Naalakkersuisut

Kundgjort 20. april

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 20. april 2021 af Inatsisartutlov om Naalakkersuisutmedlemmers ansvarlighed

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 4 af 20. april 2021 af landstingslov om sagsbehandling i den offentlige forvaltning

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 20. april 2021 af landstingslov om offentlighed i forvaltningen

Kundgjort 18. april

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 13 af 16. april 2021 om midlertidige restriktioner vedrørende forsamlinger, lokaler hvortil offentligheden har adgang, og transportmidler (Fase 1)

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 12 af 16. april 2021 om betingelser for rejse til og i Grønland

Kundgjort 9. april

Vedtægt for Avannaata Kommunia af 16. december 2020 om erhvervsfiskeri efter hellefisk med garn i forvaltningsområde Upernavik

Bilag

Marts

Kundgjort 26. marts

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 2 af 26. marts 2021 af Inatsisartutlov om konkurrence (konkurrenceloven)


Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af 26. marts 2021 af Inatsisartutlov om markedsføring og mærkning (markedsføringsloven)

Kundgjort 3. marts 

Vedtægt om anvendelse af motoriserede befordringsmidler i det åbne land i Kullorsuaq området i Avannaata Kommunia for vinterkørsel

Bilag 1-3

Kundgjort 1. marts

Vedtægt om anvendelse af motoriserede befordringsmidler i det åbne land i Ilulissat området i Avannaata Kommunia for vinterkørsel
Bilag

Vedtægt om anvendelse af motoriserede befordringsmidler i det åbne land i Uummannaq området i Avannaata Kommunia for vinterkørsel

Bilag

Vedtægt om anvendelse af motoriserede befordringsmidler i det åbne land i Nuussuaq området i Avannaata Kommunia for vinterkørsel
Bilag

Vedtægt om anvendelse af motoriserede befordringsmidler i det åbne land i Upernavik området i Avannaata Kommunia for vinterkørsel
Bilag

Vedtægt om anvendelse af motoriserede befordringsmidler i det åbne land i Sigguk området i Avannaata Kommunia for vinterkørsel
Bilag 1-4

Februar

Kundgjort 25. februar

Vedtægt om anvendelse af motoriserede befordringsmidler i det åbne land i Avanersuaq området i Avannaata Kommunia for vinterkørsel

Bilag 1-8
 

Kundgjort 18. februar

Inatsisartutlov nr. 1 af 18. februar 2021 om ekstraordinært valg til Inatsisartut

Kundgjort 16. februar

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 10 af 15. februar 2021 om betingelser for rejse til og i Grønland

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 11 af 15. februar 2021 om midlertidige restriktioner vedrørende forsamlinger, lokaler hvortil offentligheden har adgang, og transportmidler

Kundgjort 12. februar

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 9 af 12. februar om fiskeri efter krabber

Bilag 1
Definition af de 8 forvaltningsområder i krabbefiskeriet i Vestgrønland med kort

Bilag 2
Flugt-vindue ved hjælp af bomuldssnor i krabbetejner

Kundgjort 2. februar

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 2. februar 2021 om studie- og ordensregler på Ilisimatusarfik

Januar

Kundgjort 29. januar

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 29. januar 2021 om ikrafttræden af landstingslov om Grønlands Råstoffond

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 6 af 29. januar 2021 om orlov ved plejeanbringelse af et barn 

Kundgjort 22. januar

Vedtægt for Avannaata Kommunia af 4. december 2020 om fiskeri efter hellefisk og torsk med garn i forvaltningsområde Disko Bugten

Bilag

Kundgjort 21. januar

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 20. januar 2021 om betingelser for rejse til og i Grønland

Kundgjort 20. januar

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 4 af 20. januar 2021 om fritagelse af juridiske enheder m.v. fra Offentlig Digital Post

Kundgjort 8. januar

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 2021 om affald

Bilag 1

Bilag 2

Kundgjort 4. januar

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 1 af 4. januar 2021 om betingelser for rejse til og i Grønland

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 2 af 4. januar 2021 om midlertidige restriktioner vedrørende forsamlinger, lokaler hvortil offentligheden har adgang, og transportmidler.