”Vi skriver nu på betænkningen om ny fiskerilov”

Fiskerikommissionen har holdt sit 11. møde i dag. Betænkningen ventes klar i slutningen af juni

Fiskerikommissionen har nu været i gang med sit arbejde i to år og er ved at finpudse de anbefalingerne, kommissionen vil fremlægge for Naalakkersuisut, Inatsisartut og fiskerierhvervet i sommeren 2021. Møderækkerne er ved at være ved vejs ende efter det 11. kommissionsmøde tirsdag den 13. april 2021.

- Vi har planlagt et par møder endnu, hvor vi skal justere og finpudse de sidste ting til betænkningen, men vi har nok til at påbegynde skriveprocessen nu. Efter planen skal betænkningen være klar i slutningen af juni, fortæller Jens Paulsen, formand for Fiskerikommissionen.

Fiskerikommissionens anbefalinger tager udgangspunkt i de punkter, som blev præsenteret i debatoplægget ”Vores fisk – Vores velfærd”, som udkom i november 2019.

 

Baggrundsnotater offentliggøres

Fiskerikommissionen har i forbindelse med den nært forestående afslutning af sit arbejde besluttet at offentliggøre baggrundsnotater til anbefalingerne, godkendt af kommissionen.

Baggrundsnotaterne forklarer de problemstillinger, der vedrører de kommende anbefalingerne. Baggrundsnotaterne indeholder således ikke anbefalinger.

-   Baggrundsnotaterne er blevet fremlagt for kommissionsmedlemmerne, så de kan få tilstrækkelig viden til at kunne forholde sig til anbefalingerne. Offentligheden får nu også mulighed for at sætte sig ind i de emner, som baggrundsnotaterne belyser, forklarer Jens Paulsen.

 

Baggrundsnotaterne ligger på naalakkersuisut.gl og omhandler bl.a.:

For yderligere oplysninger kontakt formanden Jens Paulsen på telefon +299 55 57 95 eller e-mail jp@alg.gl.

 
Fiskerikommissionens kommissorium:

”Kommissionen skal komme med anbefalinger til en fiskerilov og til andre relevante tiltag, der påvirker fiskerisektorens udviklingsmuligheder og kan være med til at sikre, at samfundet får mest mulig gavn af fiskerierhvervet og ressourcen.” Kilde: Kommissorium for Fiskerikommissionen

 

Fiskerikommissionens kommissorium, debatoplæg ”Vores fisk – Vores velfærd” og andre materialer, såsom de førnævnte baggrundsmaterialer kan findes her.