Gå til sidens indhold
  1. Del link

Forventede feltaktiviteter sommeren 2024

Sendes af:
Råstofstyrelsen behandler aktuelt flere ansøgninger om feltaktiviteter fra råstofbranchen.

Hvad er en feltaktivitet?
Selskaber med en tilladelse til forundersøgelse eller efterforskning skal hvert år senest den 1. maj orientere Råstofstyrelsen om det planlagte arbejde vedrørende tilladelsen. Enkelte mindre aktiviteter kan udføres uden særskilt godkendelse fra Råstofstyrelsen, fx visse undersøgelser med håndholdt udstyr. Langt de fleste aktiviteter i tilladelsesområdet kræver dog særskilt godkendelse. Disse aktiviteter kaldes ”feltaktivitet” og Råstofstyrelsen behandler hvert forår flere ansøgninger om feltaktiviteter.

Aktører med tilladelse til at udføre videnskabelige undersøgelser skal også ansøge om godkendelse af feltaktiviteter. Disse aktiviteter har ikke et kommercielt sigte, men selve aktiviteten vil i mange tilfælde ligne de aktiviteter, som kommercielle selskaber udfører. Ofte vil de videnskabelige aktiviteter dog være mindre i størrelse og omfang.

Status for foråret 2024
Råstofstyrelsen har per den 7. juni 2024 modtaget 35 ansøgninger om feltaktiviteter. Ansøgninger vedrører områder i alle kommuner. I oversigten nedenfor fremgår, hvor mange feltaktiviteter berører hver kommune. Enkelte aktiviteter går på tværs af kommunegrænser, og i disse tilfælde er aktiviteten talt med i begge kommuner:

Avannaata Kommunia: 5
Qeqertalik Kommune: 2
Qeqqata Kommunia: 3
Kommuneqarfik Sermersooq: 10
Kommune Kujalleq: 18
Nationalparken: 1

Råstofstyrelsen modtager løbende nye ansøgninger om feltaktivitet. Ovenstående tal viser kun et øjebliksbillede. Det er ikke usædvanligt, at Råstofstyrelsen modtager nye ansøgninger i løbet af sommeren.

Det videre forløb
Når Råstofstyrelsen modtager ansøgninger om feltaktiviteter, sendes ansøgningsmateriale i en høring hos relevante myndigheder, herunder til den berørte kommune. Høringen varer som udgangspunkt i 3 uger. Indkomne høringssvar videreformidles til ansøgeren. På baggrund af ansøgningsmaterialet, indkomne høringssvar og ansøgerens respons til høringssvarene, træffer Råstofmyndigheden afgørelse om at godkende eller afslå ansøgningen om feltaktivitet.

Mineralpjecen 2024

Råstofstyrelsen forventer at offentliggøre den årlige Mineralpjece i løbet af juli 2024. Mineralpjecen forventes at indeholde en oversigt over godkendte feltaktiviteter for perioden frem til og med juni 2024.

Kontakt Råstofstyrelsen, mlsa@nanoq.gl, +299 346800