Gå til sidens indhold
  1. Del link

Vestgrønland skal have sin første nationalpark: Traditionel udnyttelse, beskyttelse af biodiversitet og bæredygtig turisme i forening

Sendes af: Departement for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø
Elv

Qeqqata Kommunia og Kommune Qeqertalik har foreslået, at der etableres en nationalpark i Vestgrønland. Naalakkersuisut modtager midler fra EU til at realisere projektet. Etableringen af den nye nationalpark i Vestgrønland skal sikre mulighed for fortsat traditionel udnyttelse af området og dets ressourcer, mens landskabs- og naturværdier beskyttes.

Grønland har allerede verdens største nationalpark i Nordøstgrønland, og nu får vi også en ny nationalpark i Vestgrønland. Området vil krydse kommunegrænsen mellem Qeqqata og Qeqertalik. Det er kendetegnet ved unikke landskabstyper fra nyt land blotlagt af Indlandsisens tilbagetrækning, over dybe fjordsystemer til bosætninger ved de kystnære økosystemer. Nationalparkens overordnede formål bliver at sikre fortsat mulighed for traditionel udnyttelse af området og dets ressourcer, beskytte biodiversiteten og bevare de unikke landskabs- og naturværdier. Samtidig skal der skabes muligheder for fremtidig udvikling af området og deraf bæredygtig turisme.

”Formålet med nationalparken er flerfoldigt. Det er først og fremmest meget vigtigt, at den nye nationalpark sikrer, at der fortsat er mulighed for traditionel udnyttelse af området og dets ressourcer, eksempelvis jagt på moskusokser og rensdyr. Dernæst skal vi sikre, at vi beskytter de unikke landskabs- og naturværdier, der er i området. Den nye nationalpark i Vestgrønland vil vise, at vi succesfuldt kan skabe et stærkt, rummeligt og bredt forankret engagement i både udnyttelse, bevaring og bæredygtig udvikling. Nationalparken bliver et skridt mod at sikre, at også kommende generationer kan nyde og drage fordel af vores enestående naturarv”, lyder det samstemmende i en udtalelse fra borgmester i Kommune Qeqertalik Ane Hansen, borgmester i Qeqqata Kommunia Malik Berthelsen og Naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø Kalistat Lund.

Tæt inddragelse af lokalbefolkningen er fundamentet for nationalparkens succes
Nationalparkens endelige afgrænsning er endnu ikke vedtaget, og afgrænsningen vil afhænge af kortlægningen af beskyttelsesinteresser, erhvervsinteresser, lokale interesser, mm. Naalakkersuisut arbejder således tæt sammen med Qeqqata Kommunia og Kommune Qeqertalik for at kortlægge både brugs- og beskyttelsesinteresser, idet der vil blive lagt særlig vægt på at sikre lokalbefolkningens fortsatte adgang til – og gavn af – området.

”Styregruppen, der leder projektet, er i gang med at få kortlagt brugs- og beskyttelsesinteresser i et tæt samarbejde med kommunerne. I Naalakkersuisut har vi et naturligt ønske om, at lokalbefolkningen bliver sikret, at området er til gavn for dem, de lokale erhverv, byerne og bygderne. En mangfoldig og tæt inddragelse af interessenter er derfor helt afgørende i arbejdet for at få skabt Vestgrønlands første nationalpark”, afslutter Naalakkersuisoq Kalistat Lund.

Fra Diskobugten i nord til Kangerlussuaq i syd – en ny nationalpark tager form
Det foreløbige områdeforslag for ”Vestgrønlands Nationalpark” dækker ca. 15.000 km2. Området forbinder Ramsar-området Naternaq (Lersletten) syd for Qasigiannguit med Ramsar-området Eqalummiut Nunaat og Nassuttuup Nunaa nord for Kangerlussuaq. Ramsarområder er vådområder af international betydning, især som levesteder for vandfugle. Forslaget omfatter desuden andre nærliggende områder med særlig betydning for fugleliv samt dele af Indlandsisen. Det vil således blive ét sammenhængende nationalparkområde fra Diskobugten i nord til Kangerlussuaq i syd.

Forslaget til områdets størrelse bygger på input og tæt dialog med kommunerne. Projektet ledes af en styregruppe med repræsentanter fra Qeqqata Kommunia, Kommune Qeqertalik, Departement for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø, Departement for Fiskeri og Fangst, Departementet for Erhverv, Handel, Råstoffer, Justitsområdet og Ligestilling, Grønlands Naturinstitut, Visit Greenland og Wild Nature Foundation.

Projektet finansieres af EU's Grøn Vækst-midler og er planlagt til at løbe frem til og med 2027.

For yderligere oplysninger kontakt ministersekretær Manasse Berthelsen på tlf.: 34 56 03/54 88 68 eller på e-mail: pan@nanoq.gl