Gå til sidens indhold
  1. Del link

Hvalros kvoter for 2024

Sendes af: Departement for Fiskeri og Fangst
Hvalros

Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst har den 31. oktober 2023 godkendt hvalros-kvoter for 2024. En samlet kvote på 170 hvalros.

Fordelingen af kvoterne sker på baggrund af biologisk rådgivning modtaget fra NAMMCO i 2019 samt rådgivning gældende for Nordvandet (Qaanaaq forvaltningsområde) for perioden 2016 til 2020, og en høringsproces. Se også §§ 5-8 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 31 af 14. oktober 2022 om beskyttelse og fangst af hvalros. Den seneste biologiske rådgivning er gældende, indtil der modtages en ny rådgivning.

Den samlede kvote for hvalros i 2024 er uændret i forhold til 2023, men der er mindre kommunale ændringer. Fordelingen af kvoterne på de enkelte bestande ser således ud:

Tabel 1: Overordnede kvoter for 2024 og den seneste videnskabelige rådgivning for hvalros.

1) Biologisk rådgivning på 94 fratrukket kvoten til Canada/Nunavut på 5 dyr, samt 12% anskudte/mistede dyr.
2) Biologisk rådgivning på 97 fratrukket kvoten til Canada/Nunavut på 12 dyr, samt 13% anskudte/mistede dyr.
3) Biologisk rådgivning på 19 fratrukket 14% anskudte/mistede dyr.
4) Samlet biologisk rådgivning på 94 fratrukket 12% svarende til 10 anskudte/mistede dyr.
5) Biologisk rådgivning på 97 fratrukket 13% svarende til 11 anskudte/mistede dyr.
6) Biologisk rådgivning på 19, hvoraf 14% svarende til 2 er anskudte/mistede dyr.

Fordeling af kvoter mellem forvaltningsområderne i 2024
Kvoterne fordeles således til kommunerne, som træffer afgørelse om, hvorledes disse anvendes til personer med erhvervsjagtbevis.

Kommune Qeqertalik får tildelt 4 ekstra hvalrosser i 2024, disse tages fra kvoten til Avannaata Kommunia (Upernavik, Uummannaq og Ilulissat), dermed får tildelt 4 færre dyr i forhold til 2023, da forvaltningsområdet erfaringsmæssigt ikke opfanger kvoten. 

Tabel 2. Fordeling af regional kvotefordeling i 2024

Kvoterne fordeles til kommunerne, som træffer afgørelse om, hvorledes disse an-vendes. I forbindelse med fordelingen af kvoterne, skal der tages hensyn til de enkelte bestandsafgrænsninger. En eller flere licenser kan udstedes af kommunen til fangeren som medbringer disse under fangsten. 

Lovgrundlag
I forbindelse med fangst af hvalros er de nærmere bestemmelser beskrevet i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 31 af 14. oktober 2022 om beskyttelse og fangst af hvalros. 

Overføring af ubrugte kvoter – ”Carry-over”
Ikke-opfangede restkvoter fra året før kan overføres til næste kvoteår. Det er den ikke-akkumulerende metode, som anvendes. De endelige fangsttal for 2023 vil blive optalt i starten af 2024, hvorfor der kan forekomme justeringer i forhold til de oprindelige 2024 kvoter.

For nærmere information kontakt Amalie Jessen, afdelingschef, Departementet for Fiskeri og Fangst, tlf.: 34 53 04, e-mail: amalie@nanoq.gl