Gå til sidens indhold

Meddelelse om Naalakkersuisoq Naaja H. Nathanielsen rejse

Dato
-
Sted
Qaqortoq, Nanortalik, Igaliku, Narsaq Narsarsuaq
Arrangør
Emner
Finans, Bloktilskudsaftaler, Budget- og Regnskabslov, Budgetopfølgning, Diverse rapporter og redegørelser, Finanslov, Gæld og gældsafvikling, Integritetsstudie, Landskassens regnskab, Overenskomstkommissionen, Politisk Økonomisk Beretning, Ressourcerente i fiskeriet, Samfundsøkonomisk konsekvensvurdering, Seminar gæld og offentlig hjælp, Skatte- og Velfærdskommissionen, Udgiftsanalyser, Økonomisk Politik – større planer/økonomistyring, Økonomisk Råd

Naalakkersuisoq for Finanser, Ligestilling, Råstoffer og justitsområdet, Naaja H. Nathanielsen vil være i Sydgrønland fra den 9. september til den 18. september. Formålet med rejsen er at deltage i Den Politiske Koordinationsgruppe.

Derover afholdes der borgermøder om Uranloven samt om Kuannersuit i Qaqortoq, Nanortalik, Igaliku, Narsaq og Narsarsuaq.

For yderligere information kontakt: Ministersekretær for Finanser og Ligestilling, Jeanette L Petersen, på e-mail: jelp@nanoq.gl eller mobil 265476.