Quppernerup imarisaanut ingerlaqqigit

Høring: M-380

Tusarniaanerup suunera:Allat
Saqqummiunneqarpoq:03-01-2024 15:53
Tusarniaanermi killigititaq:24-01-2024 00:00
Tusarniaanermi akissutit nassiunneqassapput::mlsa@nanoq.gl
Matumuuna aatsitassarsiorluni misissuinissamut qinnuteqaat pillugu tusarniaanissamut qinnuteqaat nassiunneqarpoq. Akuersissut tunniunneqassappat, qinnuteqartoq tamatuma kingorna asimi suliaqarnissamut qinnuteqassaaq, soorlu biilernissamut, timmisartornissamut, sumiiffimmi qillerinissamut aamma qaartiterinissamut. Qinnuteqartuttaaq misiliutinik misissugassanik suliaqarnissaq pillugu qinnuteqassaartaaq (avammut nioqquteqarneq). Ingerlatassat Aatsitassanut Ikumatissanullu Aqutsisoqarfimmit akuerineqassapput.

Oqaaseqaatit Aatsitassanut Ikumatissanullu Aqutsisoqarfimmut mlsa@nanoq.gl-mut kingusinnerpaamik allakkap nassiunneqarneraniit sap.ak. 3-t qaangiutsinnagit nassiunneqassapput.

Sumiiffik
Link iserfigiuk paasissutissat nunallu assinga takuniarlugu. Sumiiffik nunap assingani takuneqarsinnaavoq linkimi “Map” toorlungu.

https://portal.govmin.gl/application/181699

Ilanngussat
1. Aatsitassarsiorluni misissuinissamut atugassarititaasut nalinginnaasutIlanngussaq 1: Aatsitassarsiorluni misissuinissamut atugassarititaasut nalinginnaasut

Kalaallit Nunaanni aatsitassat (ikummatissiassat ilaanatik) pillugit aatsitassarsiorluni misissuinissamut akuersissummut atugassarititaasuni nalinginnaasumi § 3 imm. 301-303 naapertorlugit, aatsitassanut kisermaassisussaatitaalluni aatsitassarsiorluni misissuinissamut akuersissummut makkua atuupput:

301. Akuersissut piffissami akuersissummi allassimasumi atuuppoq

302. Piffissap siulliup (ukioq 1-5) naanerani pisinnaatitsissummik pigisaqartoq sumiiffimmut tassunga aammalu aatsitassanut taakkununnga ukiuni 5-ini nutaamik akuersissummik, […]tunineqarnissamut pisinnaatitaavoq. Akuersissummut piffissaliussaq nutaat ukiut 6-10-tut naatsorsuunneqassaaq

303. Piffissap aappaata (ukioq 6-10) naanerani pisinnaatitsissummik pigisaqartoq ukiunut 11-12, 13-14 aamma 15-16 ukiuni 3-ini nutaamik akuersissummik tunineqarsinnaavoq […] Kisiannili pisinnaatitsissummik pigisaqartoq akuersissutinik taamaattunik tunineqarnissamik piumasaqarsinnaanngilaq, takuuk aatsitassanut ikummatissanullu inatsimmi § 15, imm. 1.

Asimi ingerlatassat suussusaat
Ingerlatassat makkua Aatsitassanut Aqutsisoqarfimmit akuersissuteqarfigineqarani suliarineqarsinnaapput:
• Nunap sannaanik aamma geokemiskimik misissuinerit kiisalu laboratoriamik misissuinissat siunertaralugit tigummiaannartakkanik atortoqarluni misissugassanik tigusinerit, aatsitassarsiorluni misissuinissamut akuersissutinut sumiiffimmit ataatsimit misissugassat 3 tons sinnersimanngippagit aammalu aatsitassarsiorluni misissuinissamut akuersissutinut misissugassat ataatsimut katillugu oqimaassusaasa ukiumut 10 tons sinnersimanngippagit
• Tigummiaannartakkanik atortoqarluni qillerinerit
• Geofysiskimik misissuinerit qaartiterutissanik atuinani (qaartiterutissat ikitsissutissallu).

Ingerlatassat allat tamarmik Aatsitassanut Aqutsisoqarfimmit akuersissuteqarfigineqassapput, ilaatigut:
• Qaartiterutissanik atuineq
• Qillerinerit, tigummiaannartakkanik atortoqarluni qillerinerit ilaanatik
• Misissugassanik, matuma siuliani allassimasunit annertussusissanit annertunerusunik, tigusineq
• Qinngornernik ulorianartortaqartunik misissuinermi atortunik atuinissaq
• Qamutinik motoorilinnik, entreprenørit atortuinik il.il. atuinissaq
• Nunamik nalimmassaaneq (assersuutigalugu mittarfiit, sulinermi aqqusiniugallartussat) kiisalu sanaartukkanik, ikkussukkanik, illunik il.il. aalaakkaasunik pilersitsineq
• Nakkartitsisarfinnik, sullulianik, majorallattarfinnik il.il. pilersitsineq

Matuma siuliani allattuiffik tamakkiisuunngilaq aammalu pingaarnersiuiffiunani.
Pisinnaatitsissummik pigisaqartoq ingerlatassatut pilersaarutigineqartut avatangiisitigut sunniutissaannik nalilersuinermik suliaqassasoq, akuersissuteqarnermut tunngavissat ilaattut Aatsitassanut Oqartussaqarfik piumasaqaateqarsinnaavoq. Avatangiisitigut sunniutaasussanik nalilersuineq taanna akuersissuteqarnermut ilaatinneqassaaq. Aalajangersagaq taanna ingerlatassanut pingaartumik avatangiisiut sunniuteqartussanut atuuppoq, assersuutigalugu qanoq issusaat, annertussusaat sumiiffiat aamma piffissaq suliaqarfiusussaq pissutigalugit.

Aatsitassanut Aqutsisoqarfiup akuersissutaasa pisussaataajanngilaat akuersissutaateqartup, aatsitassanut inatsisip saniatigut, inatsisaasut allat malillugit pisariaqartunik akuersissuteqarnernik imaluunnit akuersissutinik, pissarsiniarnissaa.

Asimi suliaqarnermut maleruagassat
Nalinginnaasutut atuuppoq, makku soqutigisat isiginiarlugit, asimi suliaqarnissaq:

• Isumannaallisaanikkut isumannaatsumik aammalu pissutsit ataasiakkaat aalajangersimasut eqqarsaatigalugit suliaqartoqassaaq
• Uumasut pisariaqanngitsumik akornusersorneqassanngillat
• Nunap qaava aamma naasoqartut pisariaqanngitsumik ajoquserneqassanngillat. Sumiiffinni naasoqartuni misissugassanik tigusinermi taamaalilluni issoq sumiiffimmit misissugassanik tigusiffiusumit assanneqassaaq, aammalu misissugassanik tiguseriitsiarnermi putumut immeqqinneqartumut utertillugu ilineqassalluni
• Mingutsitsisinnaanerup allatullu avatangiisinut ajoqusiisumik sunniisinnaanerup aarlerinaateqarnera sapinngisamik annertunerpaamik killilersimaarneqassaaq
• Suliaqarneq inunnut imaluunniit inuup allap pigisaanut, allat aallaaniarnerannut, piniarnerannut, aalisarnerannut imaluunniit allanik suliaqarnerannut navianartorsiortitsissanngilaq imaluunniit pisariaqanngitsumik ajornakusoortinneqassanani
• Itsarnitsat, uuttortaanermi aallaaviusartut kiisalu uuttortaasarfiit aamma sanaartukkat allat ajoquserneqassanngillat

Asimi maleruagassani qulequttat makkua pillugit piumasaqaatit aalajangersarneqarput:
• Timmisartorneq, biilerneq aamma imaatigut angalaneq
• Itsarnitsat, itsarnisarsiornermi pigisat il.il.
• Nalunaarasuartaatitigut attaveqaqatigiinneq
• Ikummatissat, asimi ikummatissaasiviit
• Asimi tammaarsimaarfik
• Eqqagassalerineq
• Saliineq
• Upalungaarsimaneq
• Sumiiffiit uumasunut pingaarutillit
• Sumiiffiit eqqissisimatitat
• Qillerummit qaqitassanik qillerineq aamma qillerinernik suliaqarnerit allat
• Qamutinik motoorilinnik ingerlaarneq
• Qaartiterutissanik eqqussineq, assartuussineq, uninngasuuteqarneq atuinerlu
• Aatsitassanut Aqutsisoqarfimmut nalunaarusiorneq