Gå til sidens indhold

Høring af forslag til samleanordning om ikrafttræden for Grønland af visse bestemmelser i forskellige love om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Høringstype:Andet
Offentliggjort:20-12-2023 14:15
Høringsfrist:26-01-2024 00:00
Departement:Departementet for Finanser og Skatter
Høringssvar sendes til::oed@nanoq.gl
Hermed sendes ovennævnte forslag til samleanordning om ikrafttræden for Grønland af visse bestemmelser i forskellige love om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) i høring.

Frist for afgivelse af høringssvar er den 26. januar 2024

Høringssvar bedes sendt til OED@nanoq.gl med cc til mws@nanoq.gl

Indhold
Det forslås at opdatere hvidvaskloven, som er sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning nr. 920 af 26. juni 2023.

De foreslåede ændringer har til formål at sikre, at den grønlandske lovgivning ajourføres i henhold til internationale standarder under hensyn til forholdene her i landet.