Gå til sidens indhold

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse om betaling for sundhedsvæsenets ydelser

Høringstype:Selvstyrets bekendtgørelse
Offentliggjort:20-11-2023 15:19
Høringsfrist:18-12-2023 16:00
Departement:Departement for Sundhed
Høringssvar sendes til::pn@nanoq.gl med CC til haed@nanoq.gl

Vedlagt er Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse om betaling for sundhedsvæsenets ydelser.

Udgangspunktet er at sundhedsvæsenets ydelser er gratis, men de enkelte ydelser, som ikke er gratis, skal reguleres ved bekendtgørelse. Nærværende bekendtgørelse har til formål at angive priserne for disse ydelser.

Bekendtgørelsen udstedes med hjemmel i landstingsforordning om sundhedsvæsenets ydelser m.v., og skal erstatte cirkulære nr. 17 af 2017, som på nuværende tidspunkt regulerer forholdet. Det skal bemærkes, at bekendtgørelsen er opdateret efter nugældende omstændigheder og priser, dog regulerer samme forhold som den nugældende regulering.

Høringsfrist
Departement for Sundhed skal bede om at modtage eventuelle bemærkninger til forslaget snarest muligt og senest 18. december 2023. Bemærkninger bedes fremsendt til Departementet for Sundhed via pn@nanoq.gl med CC til haed@nanoq.gl

Med venlig hilsen


Hans Erik Dahl (Departementet for Sundhed)
Direkte tlf: 34 69 62
haed@nanoq.gl