Gå til sidens indhold

Civilsamfundshøring af Naalakkersuisuts bidrag til Kongerigets midtvejsrapport under FN’s Menneskerettighedsråds Universelle Periodiske Bedømmelse

Høringstype:Andet
Offentliggjort:01-09-2023 11:08
Høringsfrist:22-09-2023 00:00
Departement:Departement for Udenrigsanliggender, Erhverv og Handel
Høringssvar sendes til::tovs@nanoq.gl cer@nanoq.gl
Som opfølgning på Kongerigets UPR-eksamination (den universelle periodiske bedømmelse) i FN’s Menneskerettighedsråd i 2021 er Naalakkersuisut v/ Departementet for Udenrigsanliggender (,Erhverv og Handel) blevet anmodet om at indsende det grønlandske bidrag til den samlede UPR-midtvejsrapport for Grønland, Danmark og Færøerne. Ved den seneste UPR-eksamination i maj 2021 modtog Kongeriget i alt 288 anbefalinger og accepterede efterfølgende 202 af dem, hvoraf 9 henvender sig direkte til Grønland.

Vi skal venligst anmode om civilsamfundsorganisationers bemærkninger til Naalakkersuisuts svarudkast til de 9 anbefalinger som specifikt vedrører Grønland og Naalakkersuisuts kompetenceområder. Disse anbefalinger findes i vedhæftede exceldokument (Skema GL punkter UPR Midtvejsrapport 2023).

Jeres bemærkninger bedes være os i hænde senest den 22. september 2023 på mailadresserne tovs@nanoq.gl med cc: cer@nanoq.gl

Efter modtagelsen af jeres bidrag og kommentarer, vil Naalakkersuisut godkende det endelige grønlandske bidrag, inden det oversendes til det danske Udenrigsministerium, som vil sende Kongerigets samlede bidrag til FN's Menneskerettighedsråd.

Baggrund

UPR- Universal Periodic Review – den Universelle Periodiske Bedømmelse er en procedure under FN’s Menneskerettighedsråd, hvor hvert af FN’s medlemslande hvert fjerde år er genstand for en gennemgang af dets efterlevelse af menneskerettighederne. UPR’s primære formål er at styrke overholdelsen af menneskerettighederne i praksis. Formålet med midtvejsrapporten er at gøre status over udmøntningen af anbefalingerne forud for den næste periodiske bedømmelse, som for Kongerigets vedkommende vil foregå i 2025.

Vi ser frem til at modtage jeres bidrag. Såfremt I har nogle spørgsmål, er I velkomne til at henvende jer til enten Tove Søvndahl Gant på mail tovs@nanoq.gl eller til studentermedhjælper Camille Engel Rousseau på mail cer@nanoq.gl