Malmbjergimi molybdænisiornissamut tusarniaaneq

Malmbjergimi molybdænisiornissamut atatillugu suliniummut Inuiaqatigiinni pijuartussamik iluaqutaasumik sunniutaasussanik Nalilersuinermut (VSB) aamma Avatangiisinik Sunniutaasussanik Nalilersuinermut (VVM) nassuiaanermi suliassiissummut piareersaataasumik tusarniaaneq

Malmbjergimi molybdænisiornissamut atatillugu suliniummut Inuiaqatigiinni pijuartussamik iluaqutaasumik sunniutaasussanik Nalilersuinermut (VSB) aamma Avatangiisinik Sunniutaasussanik Nalilersuinermut (VVM) nassuiaanermi suliassiissummut piareersaataasumik tusarniaaneq

Suliap killi

Immikkoortoq

Killiffik

Ulloq

VSB-mik VVM-millu nassuiaatit imaannut suliakkiut pillugu tusarniaaqqaarneq

Ingerlavoq

-          18. januar 2021 til 22. februar 2021

VSB-mik VVM-millu nassuiaatit minnerpaamik sapaatit akunnerini arfineq pingasuni tamanut ammasumik tusarniaassutigineqarnerat (qalluinissamut akuersissummut qinnuteqaat)

Utaqqivoq

VSB-mik VVM-millu nassuiaatinik nutarterineq

Utaqqivoq

-

IBA

Utaqqivoq

-

Akuersissutip aallartinneqarnissaanut tunngavissarititassanik aalajangersaaneq

Utaqqivoq

-

Qalluinissamut matusinissamullu pilersaarutit akuersissutigineqarneri

Utaqqivoq

-

Suliat ingerlanissaannut pilersaarummik siullermik akuersineq

Utaqqivoq

-

Tusarniaassutissatut atortussiat:

Greenland Resources Inc. (GRI) akuersissummut 2018-11 Tunumiittumut pisinnaatitsissummik piginnittuuvoq.

Tusarniaaqqaarneq ingerlatseqatigiiffiup GRI-p qalluinissamik suliniummik aallartitsinissamik pilersaaruteqarneranik nalunaarneruvoq.

 

 

Nunap assinganit: GRI-mut akuersissutaasoq 2018/11 tungujortumik nalunaarsoqqavoq.

Høringsmaterialet består af følgende dokumenter (alle på grønlandsk/dansk/engelsk):

  1. Inuiaqatigiinnut piujuaannartitsisumik ingerlatsinermut naliliinermut (VSB) suliakkiummut missingiut - GL
  2. Avatangiisinut sunniutinut naliliinermut (VVM) suliakkiummut missingiut - GL
  3. Inuiaqatigiinnut piujuaannartitsisumik ingerlatsinermut naliliinermut (VSB) suliakkiummut missingiut – DK
  4. Avatangiisinut sunniutinut naliliinermut (VVM) suliakkiummut missingiut - DK
  5. Inuiaqatigiinnut piujuaannartitsisumik ingerlatsinermut naliliinermut (VSB) suliakkiummut missingiut – ENG
  6. Avatangiisinut sunniutinut naliliinermut (VVM) suliakkiummut missingiut - ENG

Tusarniaaqqaarneq ingerlatseqatigiiffiup inuiaqatigiinnut piujuaannartitsisumik ingerlatsinermut naliliinermik (VSB) kiisalu Avatangiisinut sunniutinut naliliinermik (VVM) suliarinninnerup naammassineranik ingerlatseqatigiiffiup nalunaaruteqarnissamik pisortatigoortumik kissaateqarneratut isigineqarsinnaavoq. Nalunaaruteqarneq ingerlatseqatigiiffiup oqartussanik tamanna pillugu ilisimatitsineratigut kiisalu Inuiaqatigiinnut piujuaannartitsisumik ingerlatsinermut naliliinermut (VSB) suliakkiummut missingiut VSB-mik VVM-millu nassuiaatinut suliakkiutissanut missingiutinik ilanngussineratigut pissaaq. VSB-mik VVM-millu nassuiaatinik suliarinninnerup ingerlanneqartarnera pillugu paasissutissat erseqqinnerusut ukuupput “Aatsitassarsiornermi suliat ingerlasarnerinut tunngatillugu aamma VSB-imut nalunaarusiamik suliaqartarneq pillugu ilitsersuut” kiisalu “Kalaallit Nunaanni aatsitassanik atuinermi ASN pillugu nassuiaatip (Avatangiisinut Sunniutinik Nalilersuinerit) suliarineranut najoqqutassat”.

VSB-mik VVM-millu nalunaarsuutinut suliakkiutissanut missingiutit aatsitassanut inatsit naapertorlugu ulluni 35-ni sivisussusilimmik tusarniutaaqqaartussaapput. Tusarniaaqqaarnermi akissutigineqartut toqqammavigalugit, suliakkiutit inaarutaasumik imarisaat kiisalu VSB-mut VVM-mullu nassuiaatini missingiutit kingusinnerusukkut suliarineqartut ingerlatseqatigiiffiup aalajangersartarpai.

Tusarniaaqqaarnermi akissutitut tiguneqartut, sapaatip akunnerini arfineq pingasuni nassuiaatinik tusarniaanermi akissutitut tiguneqartut ilanngullugit hvidbogimut ilanngunneqassapput. Taamaalilluni VVM-mik VSB-millu suliaqarnermi ingerlatseqatigiiffik hvidboginik marlunnik sanassaaq. Ataaseq suliakkiutinut missingiutinik tusarniaaqqaarnermut tapiliullugu, ataaserlu nassuiaatinut missingiutinut sapaatit akunnerini arfineq pingasunut tapiliullugu. Hvidbogit tassaapput pappiaqqat tusarniaanermut atatillugu oqaatigisanik pingaarutilinnik, taakkununnga akissutinik kiisalu oqaatigineqartut siunnersuutigisallu suliakkiutini VVM-millu VSB-millu nassuiaatini inaarutaasuni ilanngunneqarnissaasa qanoq naapertuutiginerat pillugu nalunaarsuutinik imallit.

Tusarniaanermut killiliussaq: Ulloq 22. februar 2021 nal. 16:00

Tusarniaanermut Akissutit uunga nassiunneqassapput Aatsitassanut Aqutsisoqarfik, Postboks 930, 3900 Nuuk imaluunniit mlsa@nanoq.gl

Sammisaq:

Aatsitassat

Tusarniaanerup suunera:

Avatangiisinik nalilersuinerit

Naalakkersuisoqarfik:

Aatsitassanut Naalakkersuisoqarfik

Saqqummiunneqarfia:

18 januari 15:52:00

Tusarniaanermi piffissaliussaq:

22 februari 16:00:00

Tusarniaanermi akissutit uunga nassiuteqquneqarput:

mlsa@nanoq.gl