Kuannersuarni aatsitassanik qaqutigoortunik piiaanissamik suliniutaanut atatillugu VSB-mut aamma VVM-mut nassuiaatit tusarniaassutigineqarnerat

Ulloq 27. august 2021 nutarterneqartoq- Kuannersuarni suliassaq pillugu tusarniaalluni ataatsimiititsinerit

Kuannersuarni suliassaq pillugu Naalakkersuisut tusarniaallutik ataatsimiititsinerannut Greenland Minerals A/S peqataasinnaanani nalunaaraluartoq, tusarniaalluni ataatsimiititsinerit pilersaarutigineqartutut aammalu pilersaarut matuma kinguliani allassimasoq naapertorlugu ingerlanneqassapput.

Greenland Minerals A/S-ip peqataasinnaanani nalunaarnerata kingunerisaanik Ineqarnermut, Attaveqaasersuutinut, Aatsitassanut, Inatsisit Atuutsitsinneqarnerannut Naligiisitaanermullu Naalakkersuisoq, Naaja H. Nathanielsen, ataatsimiititsinerni peqataasussanut ikilisinneqartunut siuttuussaaq. Kommuni Kujallermut borgmesteri, Stine Egede aammattaaq peqataassaaq.

Nunalerinermut, Imminut Pilersornermut, Nukissiutinut Avatangiisinullu Naalakkersuisoq, Kalistat Lund, aamma Peqqinnissamut Naalakkersuisoq, Kirsten L. Fencker, suliassaqarfinnut sulisorisat peqatigalugit ataatsimiititsineri nalaanni videukkut attaveqaatikkut toqqaannartumik peqataassapput, taamaalillutik politikerit aammalu suliassaqarfinni sulisorisat attuumassuteqartut ataatsimiititsinerit nalaanni akissuteqarsinnaassallutik oqaaseqarsinnaassallutillu.

Ataatsimiititsineri sulianut, teknikkinut politikkikkullu apeqqutinut akissutisinissamut kiisalu suliassamut isummaminnik oqaatiginninnissamut innuttaasut suli periarfissarissaassapput – aamma Naalakkersuisoq videukkut peqataatillugu.

Apeqqutit tamarmik Tusarniaaneq pillugu nalunaarusiami ilaatinneqassapput, taamaalillunilu Naalakkersuisut aalajangiinissamut tunngavissaasa ingerlaqqinneranni ilaatinneqassallutik.

Sumiiffinni teknikkikkut ajornartinnagu tusarniaalluni ataatsimiititsinerit toqqaannartumik livestream atorlugu aallakaatinneqassapput:

https://www.facebook.com/Kuannersuit-pillugu-tusarniaatitsineq-Høring-om-Kuannersuit-105012398570218


Tusarniaalluni ataatsimiititsinerit pilersaarut matuma kingulianiittoq naapertorlugu ingerlanneqassapput:

Ulloq

Piffissaq

Inissisimaffik

Narsarsuaq

23. august 2021

NAL 19:00 - 21:30

Akunnittarfik

Qassiarsuk

24. august 2021

NAL 17:00 – 19:30 (malugiuk piffissaq allanngormat)

Atuarfik

Narsaq

25. august 2021

NAL 19:00 – 21:30

Timersortarfik (malugiuk sumiiffissaa allanngormat)

Qaqortoq

26. august 2021

NAL 19:00 - 21:30

Akunnittarfik

Igaliku

27. august 2021

NAL 15:30 - 17:00 (malugiuk piffissaq allanngormat

Katersortarfik

Nanortalik

28. august 2021

NAL 19:00 – 21:30

Kulturip illorsua


Kuannersuarni aatsitassanik qaqutigoortunik piiaanissamik suliniutaanut atatillugu VSB-mut aamma VVM-mut nassuiaatit tusarniaassutigineqarnerat

Suliniutip killiffia

Immikkoortua

Killiffia

Ulloq

VSB-mut aamma VVM-mut nassuiaatit imarisaannut suliakkiinermi najoqqutassat piareersaataasumik tusarniaassutigineqarnerat

Ingerlanneqareerpoq (una tooruk)

29. augusti – 6. oktobari 2014

VVM-mut aamma VSB-mut nassuiaatit sapaatit akunnerini 8-ini tamanut ammasumik tusarniaassutigineqarnerat (piiaanissamut akuersissummik qinnuteqaat)

Ingerlavoq

Aallartinneranniit sapaatit akunneri 12-it (tamanut saqqummiussineq) –coronap nunarsuarmi tuniluunnera pissutigalugu sivitsorneqartoq

VVM-mut aamma VSB-mut nassuiaatinik nutarterineq

Utaqqisinneqarpoq

-

IBA

Utaqqisinneqarpoq

-

Piiaanissamut akuersissummik tunniussineq

Utaqqisinneqarpoq

-

Piiaanissamut aamma matusinissamut pilersaarutip akuersissuteqarfigineqarnera

Utaqqisinneqarpoq

-

Ingerlatassanut pilersaarutip siulliup akuersissuteqarfigineqarnera

Utaqqisinneqarpoq

-

Tusarniaanermut najoqqutassat:

Greenland Minerals A/S Kalaallit Nunaata kujataani misissuinissamut akuersissummut 2010-02-mut pisinnaatitsissummik pigisaqartuuvoq. Greenland Minerals-ip Kuannersuarni aatsitassanik qaqutigoortunik piiaanissamut akuersissummik qinnuteqaammik nassiussisimaneranik, tusarniaanerup aallartinneqarnera Naalakkersuisut pisortatigoortumik akuersaarneraat.     

       Nunap assinganit tigusaq: Greenland Minerals A/S-imut aatsitassarsiorluni misissuinissamut akuersissut 2010-02 tungujortumik nalunaaqutsigaavoq

Tusarniaanermut najoqqutassat tassaapput allakkiat matuma kinguliani allattorsimasut kiisalu taakkununnga ilanngussat:

 1. VSB-mut nassuiaammut missingiutip tekniskiunngitsumik naalisarnera – KAL
 2. VVM-mut nassuiaammut missingiutip tekniskiunngitsumik naalisarnera - KAL
 3. VSB-mut nassuiaammut missingiutip tekniskiunngitsumik naalisarnera - DK
 4. VVM-mut nassuiaammut missingiutip tekniskiunngitsumik naalisarnera – DK
 5. VSB-mut nassuiaammut missingiutip tekniskiunngitsumik naalisarnera - ENG
 6. VVM-mut nassuiaammut missingiutip tekniskiunngitsumik naalisarnera - ENG
 7. Inuiaqatigiinni piujuartitsisussamik iluaqutaasumik sunniutaasussanik nalilersuinermut   nassuiaammut missingiut (VSB) -KAL
 8. Avatangiisinut sunniutaasussanik nalilersuinermut nassuiaammut missingiut (VVM) -KAL
 9. Inuiaqatigiinni piujuartitsisussamik iluaqutaasumik sunniutaasussanik nalilersuinermut nassuiaammut missingiut (VSB) – DK
 10. Avatangiisinut sunniutaasussanik nalilersuinermut nassuiaammut missingiut (VVM) - DK
 11. Inuiaqatigiinni piujuartitsisussamik iluaqutaasumik sunniutaasussanik nalilersuinermut nassuiaammut missingiut (VSB) – ENG
 12. Avatangiisinut sunniutaasussanik nalilersuinermut nassuiaammut missingiut (VVM) - ENG

Inuiaqatigiinni piujuartussamik iluaqutaasumik sunniutaasussanik nalilersuinermut (VSB) ilaatigut siunertaavoq, suliassamut siunnersuutigineqartumut akuersissummut aamma akuersissuteqarnermut piumasaqaatit aalajangersarnissaannut paasissutissanik pisariaqartunik tamaginnik oqartussanut tunniussinissaq siunertaralugu, suliassap inuiaqatigiinni pissutsinut atuutereersunut sunniuteqarnissaanik nalilersuinissaq. VSB-mut siunertaasoq alla tassaavoq, Namminersorlutik Oqartussat, Kommune Kujalleq aamma Greenland Minerals A/S akornanni sunniutissat iluaqutissallu pillugit isumaqatigiissutissap (Impact Benefit Agreement, IBA) isumaqatiginninniutigineqarnissaanut tunngavissaliinissaa. Greenland Minerals-ip aammattaaq VSB-mut nassuiaammut missingiutip matuma siuliani taaneqartup suliarineqarneranut tunngaviusut nalunaarusiat tamanut saqqummersippai – una tooruk.

Avatangiisinut sunniutaasussanik nalilersuinermut (VVM) ilaatigut siunertaavoq, aatsitassarsiorfissap avatangiisinut, pinngortitamut aamma silap pissusaanut sunniutissaasa (avatangiisinut sunniutaasussat) naatsorsuutigineqartut aammalu avatangiisinut sunniinerit killilersimaarnissaannut pitsaaliuinermut suliniutissat suut (iliuusissat) atornissaat ingerlatseqatigiiffiup pilersaarutiginerai, nassuiarnissaat, kiisalu suliassamut pilersaarutigineqartumut akuersissummut aamma akuersissuteqarnermut piumasaqaatit aalajangersarnissaannut paasissutissanik pisariaqartunik tamaginnik oqartussanut sunniussinissaq. Greenland Minerals A/S VVM-mut nassuiaammut missingiutip siuliani taaneqartup suliarineqarneranut tunngaviusut nalunaarusiat tamanut saqqummersippai – una tooruk.

Tusarniaanermut najoqqutassat tamanut saqqummersinneqarnerat isumaqanngilaq Naalakkersuisut tusarniaanermut najoqqutassat inaarutaasumik akuerisimagai. Taamatut akuersissuteqarnissaq aatsaat IBA-p atsiorneqarnerani aammalu piiaanissamut akuersissummik tunniussinermi pisussaavoq.

Tusarniaanermut akissuteqaatit nassiunneqassapput Aatsitassanut Aqutsisoqarfimmut postboks 930, 3900 Nuuk imaluunniit mlsa@nanoq.gl

Tusarniaanerup nalaani VVM-imut aamma VSB-mut tusarniaanermut akissuteqaatit tiguneqartut ingerlatseqatigiiffiup tusarniaanermut nalunaarusiami allaaserissavai.

Tusarniaanermut oqaaseqaatit tusarniaanermut nalunaarusiami ingerlatseqatigiiffimmit aamma aatsitassanut oqartussanit tusarniaanermut akissuteqaatinik akissuteqarfigineqassapput. VVM-imut tusarniaanermut oqaaseqaatinut tunngatillugu Avatangiisinut Aqutsisoqarfik aamma ilisimatuussutsikkut siunnersortit taakkununnga tusarniaanermut akissuteqaateqassapput.

Tusarniaanermut oqaaseqaatit aamma tusarniaanermut akissuteqaatit tiguneqareernerisa kingorna ingerlatseqatigiiffiup VVM-mut aamma VSB-mut nassuiaatit iluarsaatissavai.

VVM-mut aamma VSB-mut nassuiaatit iluarsineqartut aamma tusarniaanermut nalunaarusiat akueriniarnerlugit, Naalakkersuisut isummerfigissavaat.

 

Suliniummut Kuannersuarnut atasumik tusarniaasitsinernut atatillugu ataatsimiititsinerit

Naalakkersuisut peqataaffiginngisaannik tusarniaasitsinernut atatillugu ataatsimiisitsisoqassaaq. Tusarniaasitsinernut atasunik ataatsimiisitsisoqassaaq Greenland Minerals A/S-ip inuillu oqartussaneersut attuumassutillit peqataaffigisaannik. Suliamut teknikkimullu tunngassuteqartunik nalorniunnaarsitsisinnaasunik aperisoqarsinnaassaaq, taakkulu inunnit oqartussaneersunit attuumassutilinnit akineqarsinnaassapput. Apeqqutit tamarmik, akissutit, oqaaseqarfigisallu sukumiisumik nalunaarusiami ilaassapput, taamaalillunilu tamanna Naalakkersuisut aalajangiinissaminni toqqammavigissavaattaaq.

Qaqortumi Narsamilu ataatsimiinnerit livestream-ernissaat naatsorsuutaavoq.

Tusarniaanermut atatillugu ataatsimiinnerit ataani nalornaarsoqqapput:

Nunaqarfik/illoqarfik

Ulloq

Piffissaq

Sumi

Narsarsuaq

5. februar 2021

Nal. 19-21.30

Hotel-imi

Qassiarsuk

TAAMAATIPPOQ ANORLERMAT

6. februar 2021

Nal. 11-13.30

Atuarfimmi

Igaliku

TAAMAATIPPOQ ANORLERMAT

7. februar 2021

Nal. 11-13.30

Katersortarfimmi

Qaqortoq

8. februar 2021

Nal. 14-16.30
Nal. 19-21.30

Hotel-imi

Narsaq

9. februar 2021

Nal. 14-16.30
NaL 19-21.30

Katersortarfimmi

Naalakkersuisut naatsorsuutigaat, kingusinnerusukkut tusarniaanernut atatillugu ataatsimiittoqarumaartoq politikkikkut peqataaffigineqartunik.

 1. Kuannersuit pillugit innuttaasunik tusarniaaneq Qaqortoq• 8. februaari 2021 • 14.00 – 16.30
 2. Kuannersuit pillugit innuttaasunik tusarniaaneq Qaqortoq• 8. februaari 2021 • 19.00 – 21.30
 3. Kuannersuarni suliassaq pillugu tusarniaalluni ataatsimiititsinerit
 4. Kuannersuit - Mingutsitsinngitsumut allannguineq
 5. KUANNERSUIT SULINIUMMI AVATANGIISINUT TUNNGASSUTEQARTUT PINGAARUTILLIT

Sammisaq:

Aatsitassat

Tusarniaanerup suunera:

Avatangiisinik nalilersuinerit

Saqqummiunneqarfia:

18 decembari 11:15:00

Tusarniaanermi piffissaliussaq:

13 septembari 16:00:00

Tusarniaanermi akissutit uunga nassiuteqquneqarput:

mlsa@nanoq.gl