Tunup avannaani 5. august aamma 3. september 2018 akornanni sumiiffimmi ataatsimi ilisimatuut ilisimasassarsiorlutik angalaneranni, 2D atorlugu sajuppillatsitsisarluni paasissutissanik katersiniviusumi Suliniutinik Pitsaaliuisussanik Nalilersuinermut (SPN) pillugu nassuiaatip tamanut ammasumik tusarniaassutigineqarnera.

Aatsitassanut Aqutsisoqarfik aamma Aatsitassarsiornermi Avatangiisinut Aqutsisoqarfik Tysklandimi pisortat ujaqqat pissusaannut pinngortitamilu isumalluutinut instituttiata (Forbundsrepublikkens Føderale Institut for Geovidenskab og Naturressourcer) 2018-imi sajuppillatsitsisarluni misissuinissamut qinnuteqaataanik tigusaqarput. Angalanermi Tunup Avannaani nunaviup sukaata ineriartornerata misissuiffigineqarnissaa siunertarineqarpoq. Ujaqqat pissusiinik misissuineq nalunaarsuinerlu ilisimatusarnermik tunngaveqarpoq, aammalu Kalaallit Nunaanni immap naqqata iluani aatsitassanik sakkussiassanik ujarlernissamut aamma tamatumani suliassanut isumaqarsinnaalluni. Taamaattumik suliassat aatsitassanut inatsit naapertorlugu akuersissuteqartoqarnissaanik pisariaqartitsiviupput.

Suliassaq Naalakkersuisuniit: ”Kalaallit Nunaata imartaani avasissumi sajuppillatsitsisarluni misissuinissamut ilitsersuut: Avatangiisini Suleriaatsit Pitsaanerpaat (BEP), Avatangiisinut Sunniutissanik Naliliineq (ASN) aamma Suliniutinik Pitsaaliuisussanik Nalilersuinermut (SPN) pillugit suliaqarnissamut malittarisassat”-nut 2015-imeersumut ilaatinneqarpoq (sajuppillatsitsisarluni misissuinermut ilitsersuut maleruagassallu).

Misissuinerni pilersaarutigineqartuni titarnerit sajuppillatsitsisarluni misissuiffissat katillugit 1.600 km-inik isorartussuseqarput. Titarnerit imartami, 250.000 km2-t missaannik annertussuseqartumi siaruarsimapput. Paasissutissanik katersuinissaq qaammammik ataatsimik sivisussuseqassaaq.

Qinnuteqarfigineqartumut Suliniutinik Pitsaaliuisussanik Nalilersuinermut (SPN) matuma kingulianiittoq pillugu oqaaseqaatit Aatsitassaqarnermi Avatangiisinut Aqutsisoqarfimmut (eamra@nanoq.gl) nassiuteqquneqarput, kingusinerpaamik ataasinngorneq 23. juli 2018, kalaallit nalunaaqutaat malillugu nal. 12.00.

Malugiuk: Maajip 30-iani 2018-mi naqqiisoqarpoq teknisk-iunngitsumik naalisaanerni quppernerit ukunani 8, 15 aamma 20-imi.

Ilanngussat:

 • Naalisaaneq tekniskiunngitsoq (Kalaallisut) 
 • Naalisaaneq tekniskiunngitsoq (Danskisut)
 • Naalisaaneq tekniskiunngitsoq (Tuluttut)
 • 2D atorlugu sajuppillatsitsisarluni paasissutissanik katersuinermut SPN, Tunup Avannaarsua (ilanngussaq teknikkimut tunngasoq tuluttooq)

Kalaallit Nunaata imartaani ikummatissiassanut tunngatillugu misissuineq misissueqqaarnissamut akuersissut, ikummatissiassanik kisermaassisussaatitaaffeqarluni misissuinissamut qalluinissamullu akuersissut imaluunniit ilisimatusarnikkut misissuinissanut akuersissut naapertorlugu taamaallaat ingerlanneqarsinnaavoq. Akuersissummik peqarnissap saniatigut pisinnaatitsissummik pigisaqartoq suliaqarsinnaanissaminut akuersissummik aalajangersimasumik pissarsiniassaaq.

Suliaqarnissamut akuersissuteqartoqarnissaanut piumasaqaataavoq, pisinnaatitsissummik pigisaqartup, aatsitassanut ikummatissanullu inatsimmi aammalu inatsisini attuumassuteqartuni aalajangersakkanik, akuersissummut ingerlatassanik qinnuteqarfiusumut atugassarititaasunik, malittarisassani aalajangersakkanik, Naalakkersuisunit aalajangersarneqarsimasunik aammalu atugassarititaasunik, akuersissuteqarnermi allakkiami allassimasunik naammassinnissimanissaa.

Imaani ikummatissiassanik misissuinermi ilaatigut suliassat makku pineqartunut ilaatinneqarput:

 • Imaani 2D-inik sajuppillatsitsisarluni misissuinermit paasissutissanik katersineq
 • Imaani 3D-inik sajuppillatsitsisarluni misissuinermit paasissutissanik katersineq
 • Silasiornermi aammalu imarpimmut tunngasunik misissuinerit
 • Imaani naqitsineqarnermik paasissutissanik katersineq
 • Imaani kajungerisaqarnermik paasissutissanik katersineq
 • Imaani geofysiskinik/geotekniskinik aamma avatangiisinik misissuinernik ingerlatsinerit
 • Imaani elektromagnetiskinik misissuinerit
 • Sikunik misissuinerit
 • Immap naqqani misissugassanik katersuinerit

Matuma siuliani allattukkat tamakkiisuunngillat.

Ingerlatanik suliaqarnissamik akuersissuteqarnissaq pillugu qinnuteqaatip tunniunnissaa sioqqullugu qinnuteqartoq suliassamut nassuiaammik ukiumi pineqartumi kingusinnerpaamik 1. februaarimi nassiussissaaq, taassuma imarissallugu avatangiisitigut pinngortitami sunniutaasussat annertusiartorsinnaanerisa killilersimaarnissaat qanoq eqqarsaatigineqarnersoq pillugu allaaserisaq. Suliassamut nassuiaat tunngavigalugu Aatsitassarsiornermi Avatangiisinut Aqutsisoqarfiup aamma Nationalt Center for Miljø og Energi-mi (DCE) ilisimatusarnikkut siunnersortit naliliissapput, ingerlatassatut qinnuteqaatigineqartup taanna kisiat isigalugu imaluunniit inuit ingerlataannut allanut pilersaarutigineqartunut imaluunniit ingerlareersunut ataqatigiissillugit, avatangiisinut annertuumik sunniuteqartussaassanersoq imaluunniit sunniuteqarnissaa aarlerinaateqarnersoq.

Nalilersuineq tunngavigalugu qinnuteqaatip aalajangersimasup suliarineqarnerani periaasiusinnaasut pingasut uku ilaat ataaseq malinneqassaaq:

Periaaseq nr. 1:

Ingerlatassaq aatsitassanut ikummatissanullu inatsimmi pineqartunut ilaasoq avatangiisinut annertuumik sunniuteqassasoq ilimagineqarpat, aatsaat ingerlatassap suliarineqarnerani avatangiisinut sunniutaasussanik nalilersuineq suliarineqareerpat, aammalu ASN-imut nassuiaat Naalakkersuisunit akuerineqareerpat, ingerlatassanut pilersaarummik akuersissuteqarneq nalunaarutigineqarsinnaavoq.

Ingerlatassaq avatangiisinut annertuunik sunniuteqarsinnaasoq isumaqartoqarpat, qinnuteqartoq kingusinnerpaamik marsip ulluisa aallaqqaataanni sapaatit akunnerini 8-ini tamanut ammasumik tusarniaanerup ingerlanneqarnissaa siunertaralugu, makkuninnga nassiussissaaq:

 • ASN-imut tamakkiisoq piviusunngortitsinermi avatangiisinut sunniutaasussanik nalilersuinernik attuumassuteqartunik aallaaveqartoq, ilanngullugu sajuppillatsitsisarluni misissuinissat eqqarsaatigineqartut nipiliortarnerannut ilusiliaq
 • ASN-imut nassuiaammut missingiutip naalisarnera tekniskiunngitsoq

Periaaseq nr. 2:

Kisiannili ingerlatassaq inuit ingerlatassatut pilersaarutaannut imaluunniit ingerlataannut ataqatigiissillugu, piffissami maannakkut pisumi paasissutissat pigineqartut pitsaanerpaat tunngavigalugit naliliiffigalugit, sunniuteqarnerlussinnaanera ilimanaateqarsinnaagaluartoq, avatangiisinut annertuumik sunniuteqarnissaat ilimanaateqanngitsoq isumaqartoqarpat, qinnuteqartoq Suliniutinik Pitsaaliuisussanik Nalilersuinermut (SPN) pillugu nassuiaammik tunniussinissamik qinnuigineqassaaq.

Naalakkersuisut sajuppillatsitsisarluni misissuinernut ilitsersuusiaat malittarisassiaallu naapertorlugu ”Pinaveersaartitsinermi Suliniutissanik Naliliineq” pillugu nassuiaat sapaatit akunnerini arfineq pingasuni tusarniaassutigineqartussaavoq. Aatsitassaqarnermi Avatangiisinut Aqutsisoqarfiup tusarniaanermi akissutit allattaavimmut katersussavai, tamatumalu kingorna nassuiaat akuerineqassanersoq isummerfigineqassaaq. Tamatuma kingorna akuersisoqassappat Aatsitassaqarnermut Aqutsisoqarfik suliassanut tamarmiusunut akuersissummik tunniussissaaq.

Periaaseq nr. 3:

Ingerlatassaq inuit ingerlatassatut pilersaarutaannut imaluunniit ingerlataannut ataqatigiissillugu, piffissami maannakkut pisumi paasissutissat pigineqartut pitsaanerpaat tunngavigalugit naliliiffigalugit killeqartuinnaasussatut naliliiffigineqarpat, qinnuteqartoq qinnuteqarnermut najoqqutassamini immikkoortumi avatangiisitigut suliniutit pitsaaliuisussat suut suliaqarfimmi suliaqarnerup ingerlanneqarnerani malinneqassanersut immikkut nassuiassavaa. Qinnuteqarnermut najoqqutassat nassiunneqassapput, tamatumalu kingorna qinnuteqaat oqartussaasunut assigiinngitsunut attuumassuteqartunut tusarniaassutigissallugit.

Tamanut tunngasut:

Naalakkersuisut periaaseq nr. 1 naapertorlugu ASN-imut nassuiaammut akuersissuteqarnissamut suiamik suliaqarnissamut aalajangiinissamullu piginnaatinneqarput, kiisalu Aatsitassaqarnermi Avatangiisinut Aqutsisoqarfik periaaseq 2 aamma 3 naapertorlugit suliani SPN-mut nassuiaammik imaluunniit avatangiisini suliniutissanik allanik nassuiaammik ilaatitsiviusuni aalajangiisinnaapput.

Sammisaq:

Avatangiisit

Tusarniaanerup suunera:

Avatangiisinik nalilersuinerit

Saqqummiunneqarfia:

28 maaji 16:00:00

Tusarniaanermi piffissaliussaq:

23 juli 12:00:00

Tusarniaanermi akissutit uunga nassiuteqquneqarput:

eamra@nanoq.gl